• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Πρόεδρος ΣΟΕΛ για Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

21:47 - 18 Ιαν 2007 | Επιχειρήσεις
Στον προβληματισμό που αναπτύχθηκε στο πρόσφατο συνέδριο της FEE(Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορκωτών Λογιστών) σχετικά με λογιστικό πρότυπο ΔΛΠ 39, δηλαδή για τον υποκειμενισμό που εισαγάγει το συγκεκριμένο πρότυπο για την εκτίμηση των ακινήτων με την εύλογη αξία (αγοραία αξία) και το κόστος που συνεπάγεταιη εφαρμογής της για τις επιχειρήσεις, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κ. Χ. Αλαμάνος (ΣΟΕΛ) κατά την ομιλία του στο Συνέδριο που διοργάνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ο ΣΕΒ.

Αναλύοντας ορισμένα καίρια ζητήματα που αφορούν σήμερα την ελληνική και παγκόσμια οικονομία, ο κ. Αλαμάνος τόνισε ότι η νέα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υποχρεωτικούς ελέγχους, την Εταιρική Διακυβέρνηση και τα Διεθνή Λογιστικά και Ελεγκτικά Πρότυπα, διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο για τη διαφάνεια των οικονομικών καταστάσεων, αλλά και για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των επιχειρήσεων.

«Όπως είναι γνωστό», τόνισε ο κ. Αλαμάνος«την ευθύνη κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, βαρύνει αποκλειστικά τη διοίκηση της ανώνυμης εταιρίας, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 2190/1920. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με βάση το άρθρο 16 του Π.Δ. 226/1992, υποχρεούται να διατυπώσει τη γνώμη του στην έκθεση ελέγχου, εάν και κατά πόσον οι οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού, καθώς και τα αποτελέσματα των εργασιών κατά την ελεγχόμενη περίοδο».

Οι διατυπωμένες στην έκθεση του Ορκωτή Ελεγκτή παρατηρήσεις, απευθύνονται τόσο προς τον αποδέκτη και εντολέα του ελέγχου, όσο και στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων που μπορεί να είναι, επενδυτές, τράπεζες, ασφαλιστικοί οργανισμοί, το ελληνικό δημόσιο, πελάτες, προμηθευτές, εργαζόμενοι κλπ.

Επίσης, όπως συμπλήρωσε ο κ. Αλαμάνος, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής πέραν της διατύπωσης των παρατηρήσεων του στην έκθεση ελέγχου, έχει νόμιμη υποχρέωση να αναφέρει τυχόν παραβάσεις νόμου στα αρμόδια όργανα. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, εξαντλείται η αρμοδιότητα του.Η συμμόρφωση των ελεγχομένων με τις παρατηρήσεις της έκθεσης ελέγχου και η τυχόν επιβολή κυρώσεων, δεν περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες του Ορκωτή Ελεγκτή Λογιστή.

Σε επίπεδο ελεγχομένων μονάδων, αυτό είναι έργο των οργάνων που είναι αρμόδια για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Για τις ανώνυμες εταιρίες είναι έργο της Γενικής Συνέλευσης, η οποία είναι αρμόδια να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις, ή να αποφασίσει την αναμόρφωση τους, ή και να λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 47 του κ.ν. 2190/1920.

Σε επίπεδο Πολιτείας, είναι έργο των εντεταλμένων οργάνων της.

Αναφερόμενος στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ο Πρόεδρος του ΣΟΕΛ τόνισε ότι η εφαρμογής τους επέφερε μια ριζική αλλαγή στον τρόπο παροχής οικονομικής πληροφόρησης από πλευράς επιχειρήσεων, με τα πρώτα αποτελέσματα να είναι ενθαρρυντικά για τις εταιρίες.

«Οι ελληνικές επιχειρήσεις κλήθηκαν να εφαρμόσουν τα Δ.Λ.Π. μέσα σε ένα εξαιρετικά δύσκολο θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον και να ξεπεράσουν τις όποιες δυσκολίες», τόνισε ο κ. Αλαμάνος, επισημαίνοντας βέβαια ότι θα πρέπει και οι ίδιες να «παιδευτούν» ακόμη περισσότερο με την εφαρμογή τους.

 

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman