ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πτώση στην αγορά των Supermarkets για το 2016

14:06 - 23 Φεβ 2017 | Επιχειρήσεις
Ο κλάδος των Σούπερ Μάρκετ και Cash & Carry περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό εταιρειών, οι κυριότερες των οποίων ελέγχουν γνωστές και εδραιωμένες αλυσίδες καταστημάτων. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα έντονος, λόγω και της οικονομικής κατάστασης της χώρας η οποία έχει οδηγήσει στη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με τον Νίκο Ταβουλάρη, Consultant της Διεύθυνσης Οικονομικών Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, οι συνολικές πωλήσεις (μέγεθος αγοράς) των επιχειρήσεων του κλάδου των Σούπερ Μάρκετ και Cash & Carry έπειτα από μια τετραετία (2010-2013) συνεχούς μείωσης, παρουσίασαν οριακά θετική μεταβολή (0,6%) το 2014.

 

Ωστόσο, το 2015 η αγορά εκτιμάται ότι επέστρεψε σε αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής και συρρικνώθηκε κατά 1,6%.

 

Η πτωτική τάση εκτιμάται ότι συνεχίστηκε και το 2016. Σχετικά με τον βαθμό συγκέντρωσης στον κλάδο, τέσσερεις μεγάλες εταιρείες αλυσίδες καταστημάτων απέσπασαν το 50% περίπου των συνολικών πωλήσεων του κλάδου το 2015. Σημαντικό ρόλο στην τάση αύξησης του βαθμού συγκέντρωσης, τα τελευταία χρόνια, διαδραματίζει η συνεχής επέκταση του δικτύου καταστημάτων των μεγαλύτερων αλυσίδων του κλάδου (μέσω εξαγοράς καταστημάτων άλλων επιχειρήσεων ή/και με το άνοιγμα νέων σημείων πώλησης). Η πλειονότητα των καταστημάτων των δέκα μεγαλύτερων αλυσίδων του κλάδου βρίσκεται στην Αττική (43,6%) και ακολουθεί η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας (19,8%).

 

Επωνυμία επιχείρησης

Κύκλος εργασιών

2015

Κέρδη EBITDA

2015

Προσωπικό

Αριθμός

καταστημάτων

ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. €1.944.119.000 €132.736.000 12.562 362 (ομίλου)
ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Μη διαθέσιμος Μη διαθέσιμα 5.000 222
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι. & Σ. Α.Ε.Ε €1.304.718.000 €65.647.000 8.950 111
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (1) €1.271.233.871 €-335.090.258 9.400 735 (ομίλου)
ΜΑΣΟΥΤΗΣ Δ. ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. €751.660.000 €49.028.000 6.409 260
ΜΕΤΡΟ Α.Ε.&Β.Ε. (2) €736.243.483 €33.197.148 4.437 281

 

 

Οικονομικές Επιδόσεις του Κλάδου

Για τη σύνταξη του ομαδοποιημένου ισολογισμού χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα 57 εταιρειών με δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία για τη διετία 2014-2015.

 

Οι συνολικές πωλήσεις των 57 επιχειρήσεων αυξήθηκαν οριακά το 2015/2014, τα δε μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 2,1%. Η σημαντική αύξηση των λειτουργικών εξόδων οδήγησε στην αναστροφή των λειτουργικών αποτελεσμάτων, από θετικά το 2014 σε αρνητικά το 2015. Συνέπεια αυτού ήταν η εμφάνιση ζημιών το 2015. 

 

Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων    

Η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος κατατάσσεται στη ζώνη Μέσου Πιστωτικού Κινδύνου (60,5% 2016). Ακολουθεί η ζώνη Yψηλού Πιστωτικού Κινδύνου, ενώ λίγες εταιρείες κατατάσσονται στη ζώνη Χαμηλού Πιστωτικού Κινδύνου και τα δύο έτη. Επισημαίνεται, ωστόσο, η βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων του δείγματος το 2016 σε σχέση με το 2015, καθώς παρατηρείται μετατόπιση εταιρειών από τη ζώνη Υψηλού προς τη ζώνη Μέσου Πιστωτικού Κινδύνου. 

 

Ο Κλάδος στην Ευρωπαϊκή – Διεθνή Αγορά

Μεγαλύτερη λιανεμπορική επιχείρηση ειδών παντοπωλείου παγκοσμίως αναδείχθηκε για το 2014 η Wal-Mart, η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ. Ακολούθησε η εταιρεία Costco Wholesale Corp. ενώ την πρώτη τετράδα συμπλήρωσαν η The Kroger Co. και η γερμανική Schwarz Group. Στην πέμπτη θέση βρέθηκε η βρετανική Tesco. Οι συνολικές πωλήσεις των είκοσι μεγαλύτερων Super – Market και Cash &Carry ανήλθαν στο ποσό των $1.791,2 δισ.

 

Σύμφωνα με τον οίκο Planet Retail, το 2018 οι συνολικές πωλήσεις ειδών παντοπωλείου παγκοσμίως (Grocery Retail) αναμένεται να ξεπεράσουν τα $5,7 τρισ. Οι πωλήσεις των hypermarkets & superstores εκτιμάται ότι θα αποσπάσουν το 38,0% του συνόλου της παγκόσμιας αγοράς. Ακολουθούν τα supermarkets με ποσοστό 18,8%, ενώ εκτιμάται ότι οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου (e-commerce) θα καταλάβουν μερίδιο 11,4% και θα ξεπεράσουν τις πωλήσεις των discount stores.

Τελευταία τροποποίηση στις 14:09 - 23 Φεβ 2017
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.