ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Παππάς: Προηγείται η ψηφιοποίηση της λειτουργίας των ΜμΕ

18:29 - 30 Μαϊ 2017 | Επιχειρήσεις
Οι προτεραιότητες που έχει βάλει η κυβέρνηση συμπυκνώνονται στην εθνική ψηφιακή στρατηγική, όπου περιλαμβάνουν την άμεση ψηφιοποίηση της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ανάπτυξη δομών για τη νεανική και καινοτόμα επιχειρηματικότητα.

Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός ψηφιακής ‬ ‭Πολιτικής,‭ Τηλεπικοινωνιών‭ και Ενημέρωσης‭ ‬Νίκος‭ ‬Παππάς στο χαιρετισμό του χθες, στα εγκαίνια του ανακαινισμένου ιστορικού κτιρίου του Εμπορικού ‬και‭ ‬Βιομηχανικού‭ ‬ Επιμελητηρίου Αθηνών‭‭ ‬στην ‬οδό Αμερικής‭ ‬8‭,‬ όπου θα στεγαστεί το Κέντρο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας - Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων ΕΒΕΑ.
Ο κ. Παππάς ‭επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι: «...‬Κυβέρνηση και επιχειρηματική‭ ‬ ‭ ‬κοινότητα‭ ‬θα‭ ‬πρέπει‭ ‬να‭ ‬συντονίσουμε‭ ‬τις‭ ‬προσπάθειές μας‭ ‬ώστε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες να πολλαπλασιαστούν και να αποδώσουν καρπούς. Η‭‭ ‬νεοφυής ‬επιχειρηματικότητα‭ ‬και‭ ‬οι ‬νέες‭ ‬τεχνολογίες‭ ‬μπορούν‭‭ ‬και‭ ‬πρέπει ‬να εξελιχθούν σε νέα βαριά βιομηχανία του τόπου μας. Να εξελιχθούν σε έναν τομέα της οικονομίας ο οποίος θα υποστηρίξει όλους τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας και θα εγγυηθεί ότι συνολικά η οικονομία μας μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική και πιο παραγωγική.
Η στήριξη της νεοφυούς καινοτόμου επιχειρηματικότητας είναι προτεραιότητα για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να αναστραφεί το λεγόμενο brain drain».
Ο‭ ‬ ‭ ‬υπουργός‭ ‬ ‭ ‬Ψηφιακής‭ ‬ ‭ ‬Πολιτικής‭ ‬ ‭ ‬αναφέρθηκε‭ ‬ ‭ ‬στο‭ ‬ ‭ ‬πρόγραμμα‭ ‬ ‭ ‬για‭ ‬ ‭ ‬τη‭ ‬ ‭ ‬νεοφυή επιχειρηματικότητα που διοχετεύει 120 εκ. ευρώ για την υποστήριξη των ελληνικών νεοφυών‭ ‬ ‭ ‬επιχειρήσεων.‭ ‬ ‭ ‬Μέχρι‭ ‬ ‭ ‬σήμερα‭ ‬ ‭ ‬έχουν ‭ ‬κατατεθεί‭ ‬ ‭ ‬5.000‭ ‬ ‭ ‬προτάσεις‭ ‬ ‭ ‬από‭ ‬ ‭ ‬τις οποίες έχουν επιλεγεί σε πρώτη φάση, 1.500 προς χρηματοδότηση.
Υπάρχει‭ ‬ ‭ ‬όμως‭, όπως είπε, ‬και‭ ‬ ‭ ‬το‭ ‬ fund ‭ ‬to ‭ ‬funds ‭ ‬το‭ ‬ ‭ ‬οποίο‭ ‬ ‭ ‬σε‭ ‬ ‭ ‬συνεργασία‭ ‬ ‭ ‬με‭ ‬ ‭ ‬Ευρωπαϊκό Επενδυτικό‭ ‬ ‭ ‬Ταμείο‭ ‬ ‭ ‬χρηματοδοτεί‭ ‬ ‭ ‬με‭ ‬ ‭ ‬260‭ ‬ ‭ ‬εκ.‭ ‬ ‭ ‬ευρώ,‭ ‬ ‭ ‬κονδύλι‭ ‬ ‭ ‬το‭ ‬ ‭ ‬οποίο‭ ‬ ‭ ‬μέσω‭ ‬ ‭ ‬της μόχλευσης‭ ‬και‭ ‬ιδιωτικών‭ ‬κεφαλαίων‭ ‬μπορεί‭ ‬να‭ ‬αυξηθεί‭ ‬ ‭ ‬σημαντικά‭ ‬ ‭ ‬και‭ ‬ ‭ ‬να χρηματοδοτήσει‭ ‬μικρομεσαίες ‭ ‬επιχειρήσεις με‭ ‬προτεραιότητα ‭ ‬στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
«Στη χώρα μας επιστημονικό και επιχειρηματικό προσωπικό, διαθέτουμε know how. Μέχρι τώρα αυτό που μας έλειπε ήταν η οργάνωση, ο συντονισμός και η συνένωση των δυνάμεων. Είμαστε αποφασισμένοι, μαζί με τις επιχειρήσεις, να φτιάξουμε μία οικονομία η οποία γνωρίζει πραγματικά τις νέες τεχνολογίες, ξέρει πώς να τις διαχέει στην καθημερινή ζωή. Οφείλουμε και μπορούμε να φέρουμε το αύριο σήμερα για όλους τους έλληνες πολίτες» κατέληξε ο κ. Νίκος Παππάς.
Στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλο‭ς υπενθύμισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ότι το ‬κτίριο‭ ‬έχει‭ ‬χαρακτηριστεί‭ ‬ως‭ ‬ ‭ ‬διατηρητέο‭ ‬ ‭ ‬έργο‭ ‬ ‭ ‬τέχνης,‭ ‬ ‭ ‬χάρη‭ ‬ ‭ ‬στη αρχιτεκτονική του, που αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της περιόδου του όψιμου νεοκλασσικισμού των αρχών του 20ου αιώνα και φιλοξενούσε στο παρελθόν ‭ ‬το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.
"Γνωρίζετε ότι για το επιμελητήριό μας, όπως είπε, η προώθηση της νεοφυούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας αποτελεί ζωτικής προτεραιότητας στόχο, στην προσπάθεια για αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας.
Έχουμε‭ ‬ ‭ ‬από‭ ‬ ‭ ‬τη‭ ‬ ‭ ‬μια‭ ‬ ‭ ‬χιλιάδες‭ ‬ ‭ ‬νέους‭ ‬ ‭ ‬ανθρώπους,‭ ‬ ‭ ‬μια‭ ‬ ‭ ‬ολόκληρη‭ ‬ ‭ ‬γενιά,‭ ‬ ‭ ‬με‭ ‬ ‭ ‬υψηλά προσόντα‭ ‬ και ‭ ‬ικανότητες, που ‭ ‬είτε ‭ ‬μένουν‭ ‬ ανενεργοί‭ ‬ λόγω της‭ ‬ κρίσης, είτε κατευθύνονται στο εξωτερικό.
Κι έχουμε από την άλλη μια οικονομία που για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί πρέπει ουσιαστικά ‭ ‬να επανεφεύρει ‭ ‬τον ‭ ‬εαυτό της. Πρέπει‭ ‬ να ‭ ‬στηριχθεί στις δυνάμεις της ιδιωτικής‭ ‬ ‭ ‬πρωτοβουλίας,‭ ‬ ‭ ‬πρέπει‭ ‬ ‭ ‬να‭ ‬ ‭ ‬εστιάσει‭ ‬ ‭ ‬στην‭ ‬ ‭ ‬καινοτομία,‭ ‬ ‭ ‬στη‭ ‬ ‭ ‬γνώση,‭ ‬ ‭ ‬στην εξωστρέφεια".

Τελευταία τροποποίηση στις 18:20 - 30 Μαϊ 2017
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.