ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Lamda: Ο Ευτύχιος Βασιλάκης νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

17:35 - 30 Μαϊ 2017 | Επιχειρήσεις
Η LAMDA DEVELOPMENT ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 30ης Μαΐου 2017, εξέλεξε τον κ. Ευτύχιο Βασιλάκη ως νέο μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου, η παραίτηση του οποίου είχε ανακοινωθεί κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 26ης Μαΐου 2016 και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο σε συμμόρφωση με τις κατ' άρθρο 3 του Ν. 3016/2002 υποχρεώσεις του και δεδομένου ότι το παραιτηθέν μέλος ήταν ανεξάρτητο, α) διαπιστώνει ότι στο πρόσωπο του νέου μέλους συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ιδίου νόμου, ώστε να είναι ανεξάρτητο και β) ορίζει την ιδιότητά του ως μη εκτελεστικού.

 

Η εκλογή του νέου μέλους Δ.Σ. θα ανακοινωθεί στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.2190/1920 και το καταστατικό της Εταιρείας.

Τελευταία τροποποίηση στις 17:36 - 30 Μαϊ 2017
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.