ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επ. Ανταγωνισμού: Πρόστιμο 153.000 ευρώ στη Χόντος Παλλάς Πολυκαταστήματα

12:37 - 07 Αυγ 2017 | Επιχειρήσεις
Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με ομόφωνη απόφασή της, έκρινε ότι η εταιρία Χόντος Παλλάς Πολυκαταστήματα ΑΕΕ παραβίασε το άρθρο 1 ν. 703/77, όπως ίσχυε, και το άρθρο 81 ΣυνθΕΚ (νυν 101 ΣΛΕΕ), με τη συμμετοχή της σε απαγορευμένη οριζόντια σύμπραξη περί καθορισμού τιμών λιανικής και ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών, κατά την έννοια των εν λόγω διατάξεων, για το χρονικό διάστημα από 01.7.2003 έως και 30.06.2006 και επέβαλε σε αυτήν πρόστιμο ύψους 153.726,77 €.

Έκρινε, επίσης, ότι η εταιρία «Hondos Center AEE Πολυκαταστήματα» παραβίασε, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα τις αυτές ως άνω διατάξεις, με τη συμμετοχή της σε απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη (καθορισμός τιμών) και της επέβαλε, κατά πλειοψηφία, σύσταση ώστε αυτή στο μέλλον να μην προβαίνει προς το δίκτυό της, άμεσα ή έμμεσα, σε καθορισμό τιμών μεταπώλησης.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σημειώνει ότι οι παραπάνω εταιρίες δεν εντάχθηκαν, όπως οι λοιπές εταιρίες Χόντου, στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών, η πρώτη λόγω επιλογής και η δεύτερη καθ' ό μέρος αφορά την κάθετη σύμπραξη.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.