ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Υπό εξέταση καρτέλ μεταφορέων της Καβάλας κατά ΒΦΛ

15:47 - 01 Δεκ 2017 | Επιχειρήσεις
Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) θα συνεδριάσει στις 24 Ιανουαρίου 2018 για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης, εάν συντρέχει παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε, και του άρθρου 1 του ν. 3959/2011, από μεταφορικές επιχειρήσεις του νομού Καβάλας και το σωματείο επαγγελματιών ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Νομού Καβάλας.

Σύμφωνα με την Εισήγηση, οι εμπλεκόμενες μεταφορικές επιχειρήσεις και το σωματείο συμμετείχαν σε οριζόντια συμφωνία με αντικείμενο τον καθορισμό των κομίστρων που χρέωναν για τη μεταφορά λιπασμάτων της εταιρίας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» (ΒΦΛ - νυν ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE Α.Β.Ε.Ε.), τον καθορισμό της πιστωτικής πολιτικής, την κατανομή μεταξύ τους του σχετικού μεταφορικού έργου και τον αποκλεισμό ανταγωνιστών και άλλων τρόπων διακίνησης των εν λόγω προϊόντων, κατά παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/1977 και του άρθρου 1 του ν.3959/2011. Κατά την Εισήγηση, οι ανωτέρω πρακτικές συνιστούν ενιαία και διαρκή παράβαση, η οποία διήρκησε από το 1995 έως τουλάχιστον το 2015.

Η σχετική αυτεπάγγελτη έρευνα ξεκίνησε κατόπιν καταγγελίας της εταιρίας ΒΦΛ προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (τότε Εμπορίου).

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

 

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.