ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Motor Oil: Καθαρά κέρδη 40,6 εκατ. ευρώ το α΄τρίμηνο

10:36 - 24 Μαϊ 2018 | Επιχειρήσεις
Στο ύψος των 40,6 εκατ. ευρώ(48,4 εκατ. ευρώ σε προσαρμοσμένη βάση) ανήλθαν τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της Motor Oil το α' τρίμηνο του 2018 από 89,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Σε επίπεδο ομίλου ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 2,0441 δισ. ευρώ (1,8397 δισ. πέρυσι), η κερδοφορία EBITDA στα 96 εκατ. ευρώ (107 εκατ. σε προσαρμοσμένη βάση) από 169,3 εκατ. πέρυσι και η κερδοφορία προ φόρων στα 58,7 εκατ. ευρώ (69,7 εκατ. ευρώ η προσαρμοσμένη) από 126,8 εκατ. πέρυσι.

Στο ύψος των 39,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου της Motor Oil το πρώτο τρίμηνο του 2018 (47 εκατ. ευρώ τα προσαρμοσμένα) από 88,4 εκατ. ευρώ πέρυσι.  Στα 1,523 δισ. ευρώ ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο του έτους οι πωλήσεις της Motor Oil  Hellas (μητρική εταιρεία) έναντι 1,3412 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2017. Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA της μητρικής διαμορφώθηκε στα 80,4 εκατ. ευρώ (91,4 εκατ. ευρώ τα προσαρμοσμένα) έναντι 155,9 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2017. Τα  κέρδη προ φόρων είναι 55,6 εκατ. ευρώ (66,6 εκατ. ευρώ τα προσαρμοσμένα) έναντι 124,9 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα πέρυσι. Η διοίκηση της Motor Oil θα  προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2018 την διανομή συνολικού μικτού μερίσματος για τη χρήση 2017 ποσού € 144.017.874 (ή ποσού € 1,30 ανά μετοχή). Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως μικτό προμέρισμα χρήσης 2017 ποσό € 33.234.894 (ή ποσό € 0,30 ανά μετοχή) από τον Δεκέμβριο του 2017, ενώ το υπόλοιπο € 1,00 ανά μετοχή θα πληρωθεί και θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2018. Σε επίπεδο όγκων στο πρώτο τρίμηνο του έτους το διυλιστήριο επεξεργάστηκε 3,379 εκατ. μετρικούς τόνους (3,258 εκατ. μτ πέρυσι), ενώ οι πωλήσεις έφτασαν τα 3,448 εκατ. μετρικούς τόνους (από 3,078 εκατ. μτ πέρυσι).

Ανέστης Ντόκας 

Τελευταία τροποποίηση στις 10:45 - 24 Μαϊ 2018
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.