ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

«Ναι» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο Ενημερωτικό της Β&F ΑΒΕΕ

19:03 - 14 Ιουν 2018 | Επιχειρήσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 822η / 14 Ιουνίου 2018 συνεδρίασή του αποφάσισε:

Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού της δελτίου της εταιρίας με την επωνυμία «Β&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «Β&F ΑΒΕΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» για τη δημόσια προσφορά με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 25.000 κοινών ομολογιών της με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως € 25 εκατ.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.