ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στην εξαγορά επτά φωτοβολταϊκών σταθμών προχωρά η Quest

11:44 - 20 Νοε 2018 | Επιχειρήσεις
Η "Quest Συμμετοχών Α.Ε." ανακοίνωσε ότι η κατά 100% θυγατρική της εταιρεία "Quest Ενεργειακή Κτηματική Α.Ε.Β.Ε." προχώρησε στις 19 Νοεμβρίου 2018, στην εξαγορά επτά φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1ΜW έκαστος οι οποίοι βρίσκονται σε ΒΙ.ΠΕ της Βορείου Ελλάδος.

Το τίμημα εξαγοράς για το σύνολο των εταιρειών φορέων των έργων (7MW), ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (4.320.000 ευρώ), ενώ ταυτόχρονα ανελήφθη και συνολικός καθαρός δανεισμός των εταιρειών ύψους ευρώ 11,7 εκατ.

Μετά την εξαγορά αυτή, η συνολική ισχύς των εν λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών της  "Quest Ενεργειακή Κτηματική Α.Ε.Β.Ε." και των θυγατρικών της  ανέρχεται σε 12,7MW.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.