• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Αναπτυξιακός: Ανοίγει τον Ιανουάριο η δράση ενίσχυσης για μηχανολογικό εξοπλισμό Κύριο

21:21 - 08 Δεκ 2018 | Επιχειρήσεις
Μια νέα δράση ενίσχυσης υφιστάμενων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου αναμένεται να ξεκινήσει την αυγή του νέου χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπ. Οικονομίας, τον Ιανουάριο του 2019, θα προκηρυχθεί ο τρίτος κύκλος υπαγωγής στο καθεστώς του Μηχανολογικού εξοπλισμού του αναπτυξιακού νόμου.
Έτσι σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων «η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς του Μηχανολογικού εξοπλισμού του ν.4399/2016 στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 35979/29.3.2018 2ης προκήρυξής του, λήγει στις 15-12-2018, όπως προβλέπεται από την εν λόγω προκήρυξη».
Υπενθυμίζεται ότι σκοπός του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος ενισχύονται με φορολογικές απαλλαγές, δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Τα υπαγόμενα στο καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες των περιφερειακών ενισχύσεων:
α) αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων,
β) αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των επτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους, που προέρχονται από παραγωγική μονάδα για την οποία σωρευτικά συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
αα) η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,
ββ) η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου που δεν σχετίζεται με τον πωλητή,
γγ) η οικεία συναλλαγή γίνεται με τους συνήθεις όρους της αγοράς,
δδ) στοιχεία ενεργητικού που έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν από άλλα καθεστώτα ενισχύσεων εξαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες, και
εε) η αγορά πραγματοποιείται από ΜΜΕ,
γ) μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων με την υποχρέωση ότι αυτά θα περιέλθουνστην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης,
δ) αγορά μεταφορικών μέσων, σύμφωνα με τους περιορισμούς της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 καιτης περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 8.
Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής και τα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Γιώργος Αλεξάκης
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman