ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 13% η αύξηση του REGGEBORGH INVEST

18:22 - 13 Φεβ 2019 | Επιχειρήσεις
Σύμφωνα με το Ν.3556/2007, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενημερώνει ότι έλαβε σήμερα γνωστοποίηση από τον μέτοχο REGGEBORGH INVEST B.V. ότι στις 11/2/2019 επήλθε μεταβολή (αύξηση) στα δικαιώματα ψήφου του ως άνω μετόχου μεγαλύτερη του 3%.

Στην ίδια ως άνω γνωστοποίηση, ο μέτοχος REGGEBORGH INVEST B.V. δήλωσε ότι δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα και δεν ελέγχει άλλη επιχείρηση/επιχειρήσεις που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

 

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν την συναλλαγή: 10.376.362 ήτοι ποσοστό 10,0329 % του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την συναλλαγή: 13.491.873, ήτοι ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 13,0452% του μετοχικού κεφαλαίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 19:12 - 13 Φεβ 2019
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.