ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

FG Europe:Επιστροφή στην κερδοφορία μετά τη ζημιογόνο χρονιά του 2017

09:55 - 27 Μαρ 2019 | Επιχειρήσεις
Επιστροφή στα κέρδη πραγματοποιεί η FG Europe με τα μετά από φόρους αποτελέσματα της το 2018 να αυξάνονται κατά 132,30% και να αποτυπώνονται σε κέρδη των €0,52 εκατ. έναντι ζημίας €1,61 εκατ. το 2017.

Αυξημένα κατά 17,06% εμφανίζονται τα αποθέματα της Εταιρείας το 2018 και ανέρχονται στα € 42,26 εκατ. έναντι € 36,10 εκατ. την 31/12/2017 λόγω κυρίως της σημειωθείσας μείωσης των πωλήσεων.

 

Οριακά αυξημένες κατά 2,35% εμφανίζονται οι Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, ανερχόμενες σε € 32,13 εκατ. έναντι € 31,39 εκατ. την 31/12/2017.

 

Η αύξηση του τραπεζικού δανεισμού κατά 8,53% ( από € 61,17 εκατ. το 2017 σε € 66,39 εκατ. το 2018) σε συνδυασμό με τη μείωση των εμπορικών και λοιπών της υποχρεώσεων κατά 4,2% (από € 27,10 εκατ. το 2017 σε € 25,94 εκατ. το 2018), διαμόρφωσαν τις συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας στα € 92,35 εκατ. έναντι € αντίστοιχων υποχρεώσεων € 88,27 εκατ. την 31/12/2017.

 

Σε επίπεδο Ομίλου

 

-Οι συνολικές πωλήσεις από συνεχιζόμενες και μη δραστηριότητες, ανήλθαν το 2018 σε € 93,43 εκατ., έναντι πωλήσεων € 97,06 εκατ. το 2017, μειωμένες κατά 3,74% κυρίως λόγω της προαναφερθείσας μείωσης των πωλήσεων της Μητρικής Εταιρείας.

 

-Τα έσοδα του Ομίλου από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2017 ανερχόμενα σε € 10.25 εκατ.

 

-Τα μικτά κέρδη του Ομίλου, παρά τη μείωση των πωλήσεων διαμορφώθηκαν στα € 25,86 εκατ. έναντι € 24,48 εκατ. το 2017, εμφανίζοντας αύξηση 5,64%. Ο Συντελεστής Μικτού Κέρδους αυξημένος κατά 2,46 μονάδες ανήλθε σε 27,68% έναντι 25,22% το 2017.

 

-Τα γενικά έξοδα του Ομίλου ελάχιστα αυξημένα, διαμορφώθηκαν στα € 19,90 εκατ., έναντι € 19,35 εκατ. τη χρήση 2017.

 

-Τα κέρδη εκμετάλλευσης σημείωσαν αύξηση κατά 15,65% ανερχόμενα το 2018 σε € 6,65 εκατ. έναντι € 5,75 εκατ. το 2017.

 

-Τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου (ΕBITDA) ανήλθαν συνολικά σε € 9,59 εκατ. σε σχέση με τα € 8,06 εκατ. του 2017 διαμορφώνοντας το δείκτη EBITDA / Πωλήσεις στο 10,26% έναντι 8,3% την προηγούμενη χρήση.

 

-Τα προ φόρων κέρδη (EBT) ανήλθαν σε € 1,85 εκατ. το 2018 έναντι € 0,25 εκατ. το 2017, αυξημένα κατά 640%.

 

Οι Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου μειώθηκαν σημαντικά κατά 11,30% το 2018, διαμορφούμενες στα € 33,66 εκατ. από € 37,95 εκατ. το 2017.

 

Τα αποθέματα του Ομίλου εμφανίζονται αυξημένα το 2018 κατά 11,99% (ανερχόμενα στα € 44,64 εκατ. από € 39,86 εκατ. το 2017) λόγω της αύξησης των αποθεμάτων της Μητρικής.

 

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου μειώθηκαν στα € 68,07 εκατ. την 31/12/2018 από € 70,04 εκατ. το 2017, λόγω κυρίως της μείωσης κατά € 5,06 εκατ. του δανεισμού των θυγατρικών της R.F. ENERGY A.E.  Οι συνολικές υποχρεώσεις εμφανίζονται αυξημένες λόγω κυρίως της αύξησης των συνολικών υποχρεώσεων της Μητρικής ανερχόμενες το 2018 σε € 115,08 εκατ. από € 112,91 εκατ. την 31/12/2017.

 

Μεταβατική χρονιά το 2018

 

Όπως σχολιάζει η F.G. Europe στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, το 2018 αποτελεί μεταβατική χρονιά δεδομένου ότι το Σεπτέμβριο, υπογράφηκε η συμφωνία πώλησης του 51% της θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία, η οποία υλοποιήθηκε αρχάς του 2019. Η συμφωνία προέβλεπε την καταβολή τιμήματος ποσού € 10 εκατ. ποσόν το οποίο ήδη καταβλήθηκε και κατατέθηκε σε πίστωση το Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας.

 

Η αγοραπωλησία αυτή έγινε προκειμένου, να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι υπάρχοντες δεσμοί,  με το βασικό μας προμηθευτή τη FUJITSU GENERAL Ιαπωνίας, και δια της συνεργασίας αυτής να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην μετονομασθείσα πλέον εταιρεία FUJITSU GENERAL COMMERCIAL AIR CONDITIONING ITALIA SPA, η οποία μετά την εξάντληση του stock της F.G.EUROPE A.E., θα αγοράζει απευθείας από τη FUJITSU GENERAL, γεγονός που θα της δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσει να πουλάει σε ανταγωνιστικές τιμές με πολύ καλά περιθώρια κέρδους.

 

Αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής θα είναι να μειωθούν οι ανάγκες χρηματοδότησης για κεφάλαιο κίνησης της F.G. EUROPE A.E. κατά ευρώ 15 εκατ. τουλάχιστον,ποσό που μέχρι σήμερα απασχολείτο για την κάλυψη των αναγκών της θυγατρικής της σε πιστώσεις και αποθέματα.

 

Η θετική αυτή εξέλιξη έχει πολύ καλό αντίκτυπο στη σχέση με το βασικό προμηθευτή της Εταιρείας μας, τη FUJITSU GENERAL και προοιωνίζει αντίστοιχες στρατηγικές μελλοντικές συνεργασίες. 

 

Οι πωλήσεις στο εξωτερικό

 

Στις Οικονομικές Καταστάσεις του 2018, οι πωλήσεις της Ιταλίας, εμφανίζονται στις διακοπείσες δραστηριότητες, σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α.  Νο 5 και για λόγους σύγκρισης έγινε αντίστοιχη αναμόρφωση στις πωλήσεις του 2017, ανεξάρτητα εάν η πώληση της θυγατρικής εταιρείας ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2019.

 

Το 2018 η FG EUROPE συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία, αυξάνοντας τις πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών στις αγορές των Βαλκανίων, Ιταλίας και Αγγλίας.  

 

Οι πωλήσεις των Διαρκών Καταναλωτικών Αγαθών του Ομίλου σε εξωτερικούς πελάτες ανήλθαν στα € 83,18 εκατ. έναντι € 86,80 εκατ. του 2017, μειωμένες κατά 4,17%. Οι πωλήσεις στην εσωτερική αγορά, εμφανίζονται μειωμένες κατά 3,79%, διαμορφούμενες στα € 31,46 εκατ. από € 32,70 εκατ. το 2017.

 

Η σχέση των πωλήσεων εσωτερικού / εξωτερικού το 2018, διαμορφώθηκε σε 40/60, όμοια με αυτή του 2017.

 

Η καλή πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου εκτιμάται ότι θα συνεχισθεί και στις επόμενες χρήσεις. Η συνέχιση της ανοδικής πορείας των πωλήσεων στα Βαλκάνια, η σταδιακά αυξανόμενη δραστηριοποίηση στο Ηνωμένο Βασίλειο και η περαιτέρω αύξηση των εσόδων από την εσωτερική αγορά, τόσο από τον κλιματισμό όσο και από τη δυναμική των πωλήσεων των προϊόντων ESKIMO, αποτελούν τις βασικές επιδιώξεις της Διοίκησης του Ομίλου.

 

Παράλληλα η διοίκηση του Ομίλου προσβλέπει στην αύξηση των πωλήσεων, από τη διάθεση των λευκών συσκευών HITACHI, από την 1/4/2019 στην Ελληνική αγορά.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.