ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών: πολυτέλεια ή διέξοδος;

12:50 - 22 Μαϊ 2019 | Επιχειρήσεις
Στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, οι όροι του επιχειρηματικού παιχνιδιού έχουν εξελιχθεί: η ένταση του ανταγωνισμού έχει αυξηθεί, οι αγορές έχουν διεθνοποιηθεί και οι προκλήσεις, όπως και οι ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις έχουν πληθύνει. Για την ακρίβεια, συνεχίζουν να εξελίσσονται με φρενήρεις ρυθμούς και για αυτό το επιχειρείν πρέπει να διαθέτει την ικανότητα να «διαισθάνεται» εγκαίρως τις αλλαγές αλλά και να επιδεικνύει την απαιτούμενη προσαρμοστικότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ό,τι ενισχύει την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, προάγει την ασφάλεια, προστατεύει τη φήμη μιας επιχείρησης και ενισχύει το αίσθημα της εμπιστοσύνης, αποτελεί πολύτιμο εφόδιο. Γι’ αυτό και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως πολυτέλεια, αλλά ως αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για την επιτυχή λειτουργία μιας επιχείρησης. Η απόκτηση μιας εκ των αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων (των γνωστών σε όλους ISO, HACCP κ.ά.) αποτελεί ένα τέτοιο μέσο, διότι συνεπάγεται την επιβεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις συγκεκριμένων προτύπων ή προδιαγραφών που εγγυώνται την ποιότητα - και μάλιστα από έναν τρίτο ανεξάρτητο φορέα. Με άλλα λόγια, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης που είναι και το ζητούμενο.

Ωστόσο, ακόμα και σήμερα, πολλές επιχειρήσεις διστάζουν να επενδύσουν στις δομές, υποδομές, διαδικασίες και προσωπικό για την απόκτηση πιστοποιήσεων, φοβούμενες κυρίως το κόστος, αλλά και την «αναστάτωση» στον τρόπο εργασίας που έχουν ήδη αναπτύξει. Σε ένα βαθμό, αυτό είναι κατανοητό, διότι, αφενός τα κόστη προσαρμογής μπορεί πράγματι να είναι υψηλά σε μια περίοδο που δεν υπάρχουν οικονομικά περιθώρια και αφετέρου οποιαδήποτε αλλαγή συνήθως προκαλεί, αρχικά τουλάχιστον, δισταγμό.

Αν όμως αναγνωρίσουμε ότι η παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών και η συμμετοχή σε διεθνείς αλυσίδες αξίας αποτελούν μονόδρομο, τότε θα ήταν κάλο να επανεξετάσουμε τη σχέση μας με έννοιες όπως η πιστοποίηση και να αρχίσουμε να την αντιλαμβανόμαστε όχι ως πολυτέλεια, αλλά ως διέξοδο. Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο κατά την οποία η φήμη της χώρας έχει πληγεί, η πιστοποίηση λειτουργεί ως διαβατήριο για την επέκταση σε νέες αγορές, τη σύναψη επιχειρηματικών συμφωνιών, την ανάκτηση της εμπιστοσύνης προμηθευτών και πελατών και τελικά τη διατήρηση στο στίβο του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Σε πρόσφατη εκδήλωση στον ΣΕΒ είχαμε τη δυνατότητα να καταγράψουμε πολλά τέτοια παραδείγματα εταιρειών όπως η Olympia Electronics, η  Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, η ΕΤΕΜ, η Antipollution και τα Ελληνικά Πετρέλαια που το έκαναν πράξη.

Αυτό που χρειάζεται μια επιχείρηση, προκειμένου να αξιοποιήσει στο μέγιστο τα δυνητικά οφέλη από την πιστοποίηση, είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση, ακολουθώντας τέσσερα (4) βήματα: 1ον) ήπια και σταδιακή προσαρμογή, 2ον) επιλογή κατάλληλου συνεργάτη, ιδανικά με διεθνή αναγνώριση, 3ον) επιλογή προτύπων που ταιριάζουν στις ανάγκες και τις αγορές-στόχους και 4ον) παρακολούθηση των εξελίξεων για έγκαιρη συμμόρφωση αλλά και αναγνώριση ευκαιριών.

Αρωγοί και συμπαραστάτες των επιχειρήσεων στο ταξίδι της πιστοποίησης είναι τόσο οι σχετικές επιχειρηματικές ενώσεις (HellasCert και HellasLab), όσο και το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) και το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) με σαφή περιθώρια βελτίωσης.

Με οδηγό την ποιότητα και σύμμαχο τις πιστοποιήσεις οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να μεγαλώσουν και να παράξουν πλούτο για τη χώρα. Έτσι μπορούμε να οδηγηθούμε σε πραγματικούς ρυθμούς ανάπτυξης, υψηλότερους από το αναιμικό 1-2%, που θα μας επιτρέπουν να γίνουμε πιο αισιόδοξοι για το μέλλον.

Δείτε εδώ τα συμπεράσματα και το υλικό από την πρόσφατη εκδήλωση ΣΕΒ-HellasCert για τα πρότυπα και τις πιστοποιήσεις.

της Αυγής Οικονομίδου, Associate Advisor Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών ΣΕΒ, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) και μέλος Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.