ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ναυτεμπορική: Στις 25/6 η συζήτηση για τη λήψη προληπτικών μέτρων

09:38 - 25 Ιουν 2019 | Επιχειρήσεις
«Στις 21.06.2019 επιδόθηκε στη Ναυτεμπορική η από 20.06.2019 αυτοτελής αίτηση της τράπεζας Eurobank ενώπιον του κ. Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) για τη λήψη προληπτικών μέτρων κατ' άρθρο 70 παρ. 3 του Ν. 4307/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 ΠτΚ στο πλαίσιο αιτήσεως περί θέσης της Εταιρίας στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ναυτεμπορική με αφορμή δημοσιεύματα στον Τύπο για την κατάθεση αίτησης περί υπαγωγής της σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης.

«Με την ως άνω αίτηση ζητείται να διαταχθεί η λήψη προληπτικών μέτρων μέχρι την έκδοση απόφασης επί της από 18.06.2019 αίτησης της τράπεζας EUROBANKERGASIASA.E. περί υπαγωγής της Εταιρίας στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης.

Ως ημερομηνία συζήτησης της προσωρινής διαταγής για τη χορήγηση των ανωτέρω μέτρων έχει ορισθεί η 25.06.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Στην ως άνω αίτηση προληπτικών μέτρων περιλαμβάνεται η από 18.06.2019 αίτηση της τράπεζας EUROBANKERGASIASA.E. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία αιτείται την υπαγωγή της Εταιρίας στην κατά τα άρθρα 68 επ. Ν. 4307/2014 έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης, η συζήτηση της οποίας έχει ορισθεί για την 24.09.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών (κτίριο 2)» προσθέτει στην ανακοίνωση.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.