ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πόρτο Καρράς: Υπογραφή σύμβασης για ομολογιακό 45 εκατ. ευρώ

20:14 - 26 Ιουλ 2019 | Επιχειρήσεις
Η Πόρτο Καρράς ΑΕ, θυγατρική της Τεχνικής Ολυμπιακής υπέγραψε σύμβαση για ομολογιακό δάνειο έως 45 εκατ. ευρώ, το οποίο πρόκειται να καλυφτεί από διεθνή επενδυτικό οίκο.

Το δάνειο θα είναι διάρκειας έως 30 μηνών.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η Τεχνική Ολυμπιακή «παρέσχε εγγύηση υπέρ της θυγατρικής της, καθώς και εμπράγματη ασφάλεια (ενεχύρο). Επίσης, εγγύηση υπέρ της θυγατρικής της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., για την εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της τελευταίας από την έκδοση του προαναφερόμενου ομολογιακού δανείου παρεσχέθη και από τις συνδεδεμένες με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. εταιρείες ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., ΓΚΟΛΦ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. και ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.».

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.