ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανακοίνωση - απάντηση της PwC για το πρόστιμο των 150.000 ευρώ

15:42 - 31 Ιουλ 2019 | Επιχειρήσεις
Ανακοίνωση με την οποία απαντά στην απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επιβολή προστίμου ύψους 150.000 ευρώ εξέδωσε η Pricewaterhousecoopers Business Solutions Α.Ε.

Σημειώνεται ότι η απόφαση αφορά στη νομιμότητα επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων.

Η ανακοίνωση της PwC:

«Όπως προκύπτει από το κείμενο της απόφασης (σελίδα 40 - παράγραφος VI, σελίδα 33 - τέλος παραγράφου 23 και σελίδα 45 - παράγραφος ‘η’, της απόφασης), η εταιρεία: εξανάγκασε εργαζόμενό της να της χορηγήσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ουδέποτε προέβη σε παρακολούθηση των (ηλεκτρονικών ή άλλων) μέσων επικοινωνίας των εργαζομένων της και ουδεμία ζημία προκάλεσε σε εργαζόμενό της.

Η PwC ενεργεί πάντα σε πλήρη συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και βάσει των αρχών διαφάνειας. Αιτία της επιβολής προστίμου αποτελεί η νομική ερμηνεία συγκεκριμένων άρθρων της ισχύουσας νομοθεσίας, για τα οποία μάλιστα δεν υπάρχει οιοδήποτε νομολογιακό προηγούμενο.

Με πλήρη σεβασμό προς την Αρχή και σε συνεργασία μαζί της, η εταιρεία μελετά σε βάθος την απόφαση και θα αξιολογήσει τυχόν μελλοντικές ενέργειες».

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.