ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πως ξεπέρασαν τα μνημόνια οι επιχειρήσεις στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ Κύριο

06:30 - 16 Αυγ 2019 | Επιχειρήσεις
Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ είναι μια συλλογική προσπάθεια από αμιγώς ελληνικές εταιρίες που δημιουργήθηκε στη καρδιά της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα από τη σύστασή του ελληνικού κράτους, όταν συναντήθηκαν έξι επιχειρηματίες. Είχαν τις ίδιες αγωνίες και τους φόβους όπως όλοι οι συνάδελφοι τους για πως θα επιβιώσουν απέναντι στην οικονομική λαίλαπα που έπληξε τη χώρα.

του Ανέστη Ντόκα

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο Reporter Μagazine Ιουλίου.

Από το 2012 που πραγματοποιή­θηκε αυτή η πρώτη συνάντηση έχουν περάσει 7 ολόκληρα χρό­νια και η πρωτοβουλία της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ μεγάλωσε και ως μία κοινότητα εταιριών, αγκαλιάζει σήμερα έναν συνασπισμό 57 εταιριών με 67 εργοστασιακές μονά­δες, έναν συνολικό κύκλο εργα­σιών 1,3 δισ. ευρώ και απασχολούν 5.500 εργαζομένους. Απώτερος στόχος της «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» εί­ναι η δημιουργία παραγωγικού πλούτου με σκοπό την ευημερία και τη βελτίωση του βιοτικού επι­πέδου του πολίτη της χώρας μας.

Η καλοκαιρινή έκδοση του REPORTER MAGAZINE ζήτησε να μάθει από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές-επιχειρηματίες πως κατάφεραν να επιβιώσουν απέναντι στη κρίση. Είναι η πρώτη φορά που ένας τόσο μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών αποκαλύπτει τις μεθόδους που ακολούθησε απέναντι στη μεγαλύτερη κρίση που έζησε η χώρα.

Σόνια Γεροβασιλείου

Κτήμα Γεροβασιλείου

Στο Κτήμα Γεροβασιλείου ακολουθούσαμε ορθολογική οικονομική διαχείριση πριν ξεσπάσει η κρίση, η οποία ευτυχώς μας βρήκε σε μια δυναμική περίοδο, απαλλαγμένη από δανεισμούς. Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκειά της, δεν κάναμε εκπτώσεις στις απαιτήσεις μας, αλλά ούτε και στην ποιότητα των προϊόντων μας. Ενδυναμώσαμε τις εξαγωγές, οι οποίες μας έφεραν σημαντικό συνάλλαγμα, και παράλληλα, ο τουρισμός - που δεν έπεσε εκείνη τη περίοδο - προσέφερε σταθερή ζήτηση για το προϊόν μας.

Γεώργιος Τρακάκης

Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ

Ως εταιρία δεν παραμείναμε σε κατάσταση αναμονής στην ανατροπή του οικονομικού σκηνικού, αντίθετα αντιμετωπίσαμε την κρίση ως ευκαιρία επαναπροσδιορισμού και αξιολόγησης. Εντοπίσαμε και περιορίσαμε τις περιττές λειτουργικές μας δαπάνες με βασικό γνώμονα τη διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων μας.

Παράλληλα, αναπτύξαμε νέα προϊόντα και εξορθολογήσαμε το υπάρχον κωδικολόγιο, γεγονός που μας επέτρεψε να ισχυροποιήσουμε και τις B2B συνεργασίες μας. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, η Eurochartiki αξιοποίησε τις δυνάμεις της και το συγκριτικό προστιθέμενης αξίας πλεονέκτημα της εξειδίκευσης των 2 business units τόσο σε παραγωγή χάρτου όσο και απορρυπαντικών, υλοποιώντας ένα νέο επενδυτικό πλάνο ύψους 17 εκατ. ευρώ, με στόχο να καλύψει αφενός τις ανάγκες της αγοράς και αφετέρου να εξασφαλίσει την περαιτέρω ανάπτυξη και σταθερότητά της.

Νικόλαος Κουραντίδης

Πρόεδρος της εταιρίας Κουραντίδης Νικόλαος- Regina
Η εταιρία Regina-foods Νικόλαος Κουραντίδης με διενέργειες που αποσκοπούν στη μείωση του κόστους παραγωγής,
στη διεύρυνση των πωλήσεων των προϊόντων μας σε νέες αγορές εντός και εκτός Ελλάδας, στην αλλαγή της πιστωτικής πολιτικής της εταιρίας έναντι των πελατών και ταυτόχρονα στη διατήρηση της απαράμιλλης ποιότητας των προϊόντων μας βοήθησε την εταιρία να ξεπεράσει την δύσκολη για όλους μας περίοδο της κρίσης.
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.