ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πως ξεπέρασαν τα μνημόνια οι επιχειρήσεις στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ Κύριο

09:00 - 18 Αυγ 2019 | Επιχειρήσεις
Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ είναι μια συλλογική προσπάθεια από αμιγώς ελληνικές εταιρίες που δημιουργήθηκε στη καρδιά της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα από τη σύστασή του ελληνικού κράτους, όταν συναντήθηκαν έξι επιχειρηματίες. Είχαν τις ίδιες αγωνίες και τους φόβους όπως όλοι οι συνάδελφοι τους για πως θα επιβιώσουν απέναντι στην οικονομική λαίλαπα που έπληξε τη χώρα.

του Ανέστη Ντόκα

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο Reporter Μagazine Ιουλίου.

Από το 2012 που πραγματοποιή­θηκε αυτή η πρώτη συνάντηση έχουν περάσει 7 ολόκληρα χρό­νια και η πρωτοβουλία της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ μεγάλωσε και ως μία κοινότητα εταιριών, αγκαλιάζει σήμερα έναν συνασπισμό 57 εταιριών με 67 εργοστασιακές μονά­δες, έναν συνολικό κύκλο εργα­σιών 1,3 δισ. ευρώ και απασχολούν 5.500 εργαζομένους. Απώτερος στόχος της «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» εί­ναι η δημιουργία παραγωγικού πλούτου με σκοπό την ευημερία και τη βελτίωση του βιοτικού επι­πέδου του πολίτη της χώρας μας.

Η καλοκαιρινή έκδοση του REPORTER MAGAZINE ζήτησε να μάθει από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές-επιχειρηματίες πως κατάφεραν να επιβιώσουν απέναντι στη κρίση. Είναι η πρώτη φορά που ένας τόσο μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών αποκαλύπτει τις μεθόδους που ακολούθησε απέναντι στη μεγαλύτερη κρίση που έζησε η χώρα.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ

Πρόεδρος της ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ

Για την εταιρία μας, ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε., η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, ήταν και παραμένει ένα καθημερινό όχημα, μία συνεχής πρόκληση για εξέλιξη. Οι δύσκολες συνθήκες ύφεσης μέσα από τις οποίες κληθήκαμε να επιβιώσουμε και να αναπτυχθούμε ως επιχείρηση, μας οδήγησαν στο να ακολουθήσουμε στρατηγικές διαφοροποίησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό, ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων αλλά και αύξησης της εξαγωγικής μας δραστηριότητας. Χαρακτηριστικά, το 2012 στα πλαίσια της πολιτικής εξωστρέφειας που ακολουθήσαμε, δημιουργήσαμε μέσω joint venture, εργοστάσιο παραγωγής ελληνικού γιαουρτιού στο Wisconsin των ΗΠΑ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

CEO της Απόστολος Παπαδόπουλος MEAT COMPANY

Ορισμένες από τις ενέργειες με τις οποίες η εταιρία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ MEAT COMPANY ξεπέρασε την δεκαετή κρίση είναι: διατήρησε χαμηλό το χρηματοπιστωτικό ρίσκο, προχώρησε σε οργανωτικό, διοικητικό και λειτουργικό εκσυγχρονισμό ώστε να διασφαλίσει και να αναδείξει την ποιότητα των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, δραστηριοποιήθηκε δυναμικά σε νέες αγορές και μέσω στρατηγικών συνεργασιών με εξειδικευμένους ερευνητικούς/εκπαιδευτικούς φορείς και πρωτοπόρες συλλογικότητες στοχεύει στην εδραίωσή της ως συν-διαμορφωτής της αγοράς του κρέατος και των προϊόντων και υπηρεσιών που συνδέονται με αυτό.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης της THE WRITING FIELDS

H εταιρία THE WRITING FIELDS στη διάρκεια της κρίσης ανέπτυξε την πρωτοποριακή σειρά προϊόντων Flexbook και εγκαινία σε μια σημαντική παρουσία στο εξωτερικό που σήμερα έχει φτάσει τις 30 χώρες σε όλο τον κόσμο. Επενδύοντας στην καινοτομία που διαφοροποίησε το προϊόν της από οτιδήποτε κυκλοφορεί στην παγκόσμια αγορά αλλά και σε εξαιρετικό design κατάφερε να τοποθετηθεί με επιτυχία στην Ελλάδα και παράλληλα, δίπλα στα μεγάλα διεθνή brands που δραστηριοποιούνται στο χώρο των σημειώσεων σε όλο τον κόσμο.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.