ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Draculi Coffee: Η εμπιστοσύνη προμηθευτών και συνεργατών διασφάλισαν την ισορροπία

08:03 - 20 Αυγ 2019 | Επιχειρήσεις
Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ είναι μια συλλογική προσπάθεια από αμιγώς ελληνικές εταιρίες που δημιουργήθηκε στη καρδιά της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα από τη σύστασή του ελληνικού κράτους, όταν συναντήθηκαν έξι επιχειρηματίες. Είχαν τις ίδιες αγωνίες και τους φόβους όπως όλοι οι συνάδελφοι τους για πως θα επιβιώσουν απέναντι στην οικονομική λαίλαπα που έπληξε τη χώρα.

του Ανέστη Ντόκα

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο Reporter Μagazine Ιουλίου.

Από το 2012 που πραγματοποιή­θηκε αυτή η πρώτη συνάντηση έχουν περάσει 7 ολόκληρα χρό­νια και η πρωτοβουλία της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ μεγάλωσε και ως μία κοινότητα εταιριών, αγκαλιάζει σήμερα έναν συνασπισμό 57 εταιριών με 67 εργοστασιακές μονά­δες, έναν συνολικό κύκλο εργα­σιών 1,3 δισ. ευρώ και απασχολούν 5.500 εργαζομένους. Απώτερος στόχος της «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» εί­ναι η δημιουργία παραγωγικού πλούτου με σκοπό την ευημερία και τη βελτίωση του βιοτικού επι­πέδου του πολίτη της χώρας μας.

Η καλοκαιρινή έκδοση του REPORTER MAGAZINE ζήτησε να μάθει από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές-επιχειρηματίες πως κατάφεραν να επιβιώσουν απέναντι στη κρίση. Είναι η πρώτη φορά που ένας τόσο μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών αποκαλύπτει τις μεθόδους που ακολούθησε απέναντι στη μεγαλύτερη κρίση που έζησε η χώρα.

ΙΑΚΩΒΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ

Ιδιοκτήτης της Δρακούλη Κόφφι

Το πρώτο δυνατό «χτύπημα» ήταν τα capital controls. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ προμηθευτών και συνεργατών ήταν αυτές που διασφάλισαν την ισορροπία. Τον Ιανουάριο του 2017, με την επιβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στον καφέ και την ανάπτυξη της παραοικονομίας, κάποιοι επέλεξαν να θυσιάσουν την ποιότητα, χάριν της τιμής. Η εταιρία Draculi Coffee επέλεξε τη νόμιμη και «επίπονη» λύση. Ανέκτησε μερίδιο της αγοράς επιμένοντας στις αξίες και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.