ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μύλοι Θράκης: Χαράξαμε συμπληρωματικούς δρόμους για την αντιμετώπιση της κρίσης

08:26 - 20 Αυγ 2019 | Επιχειρήσεις
Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ είναι μια συλλογική προσπάθεια από αμιγώς ελληνικές εταιρίες που δημιουργήθηκε στη καρδιά της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα από τη σύστασή του ελληνικού κράτους, όταν συναντήθηκαν έξι επιχειρηματίες. Είχαν τις ίδιες αγωνίες και τους φόβους όπως όλοι οι συνάδελφοι τους για πως θα επιβιώσουν απέναντι στην οικονομική λαίλαπα που έπληξε τη χώρα.

του Ανέστη Ντόκα

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο Reporter Μagazine Ιουλίου.

Από το 2012 που πραγματοποιή­θηκε αυτή η πρώτη συνάντηση έχουν περάσει 7 ολόκληρα χρό­νια και η πρωτοβουλία της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ μεγάλωσε και ως μία κοινότητα εταιριών, αγκαλιάζει σήμερα έναν συνασπισμό 57 εταιριών με 67 εργοστασιακές μονά­δες, έναν συνολικό κύκλο εργα­σιών 1,3 δισ. ευρώ και απασχολούν 5.500 εργαζομένους. Απώτερος στόχος της «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» εί­ναι η δημιουργία παραγωγικού πλούτου με σκοπό την ευημερία και τη βελτίωση του βιοτικού επι­πέδου του πολίτη της χώρας μας.

Η καλοκαιρινή έκδοση του REPORTER MAGAZINE ζήτησε να μάθει από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές-επιχειρηματίες πως κατάφεραν να επιβιώσουν απέναντι στη κρίση. Είναι η πρώτη φορά που ένας τόσο μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών αποκαλύπτει τις μεθόδους που ακολούθησε απέναντι στη μεγαλύτερη κρίση που έζησε η χώρα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

Διευθύνουσα Σύμβουλος ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι.ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ

Στην Ελληνική γλώσσα η λέξη κρίση έχει διττή σημασία. Από τη μια ορίζει μια περίοδο μεγάλων δυσχερειών κι από την άλλη ταυτίζεται με την απόφαση. Ως ελληνική επιχείρηση επιλέξαμε να χαράξουμε συμπληρωματικούς δρόμους με σκοπό τη συλλογική αντιμετώπισή της. Έτσι εστιάζουμε ακόμα περισσότερο την ενδυνάμωση των δεσμών μας με τη γη της Θράκης και τους ανθρώπους της και επιτυγχάνουμε, μέσω της εντατικοποίησης των συμβολαιακών καλλιεργειών σταριών να αυξήσουμε καταλυτικά τη συμμετοχή της τοπικής παραγωγής στο ισοζύγιο των πρώτων υλών μας.

Συνέπεια αυτού είναι η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της τοπικής παραγωγής σταριών, η βελτίωση του εισοδήματος των ντόπιων παραγωγών αλλά και η ανάπτυξη σχετικής τεχνογνωσίας από την πλευρά μας. Παράλληλα, επενδύουμε στην έρευνα για την ανάπτυξη καινοτόμων, ανταγωνιστικών νέων προϊόντων, που απευθύνονται σε νέες, εξαγωγικές αγορές και με αυτόν τον τρόπο χτίζουμε συστηματικά μια νέα εμπειρία, αυτήν της παρουσίας σε διεθνείς αγορές, γεγονός όχι σύνηθες στον παραδοσιακό κλάδο της ελληνικής αλευροβιομηχανίας.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.