• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

REDS: Ζημιές 0,7 εκ ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2019

13:08 - 18 Σεπ 2019 | Επιχειρήσεις
Ο Όµιλος REDS εµφάνισε στο α’ εξάµηνο του 2019 έσοδα ύψους περίπου 3,1 εκατ. το α’ εξάµηνο του 2018. Oι ζηµίες µετά από φόρους ανήλθαν σε 0,7 εκατ. € περίπου, έναντι ποσού ζηµιών 0,6 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Στην τρέχουσα περίοδο τα έσοδα του Οµίλου προέρχονται από την δραστηριότητά του στην Ελλάδα και ειδικότερα από την εκµίσθωση ακινήτων της θυγατρικής ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ κατά ποσό 3,0 εκατ. € και κατά ποσό 0,05 εκατ. € από τη µητρική Εταιρία REDS Α.Ε. τα οποία αφορούν κυρίως κατασκευαστικά συµβόλαια. Στη θυγατρική ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, οι ζηµίες προ φόρων ανήλθαν σε 0,4 εκατ. € έναντι ζηµιών προ φόρων 0,12 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

H διοίκηση της εταιρίας για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κατά το β’ εξάµηνο του 2019 προέβη στις εξής εκτιμήσεις:

Α)  Εµπορικό Πάρκο «Smart Park» στο ακίνητο της Γυαλού, Σπάτα Αττικής. Η Εταιρία διατηρεί µισθωµένο το σύνολο (100%) της προς εκµετάλλευση επιφανείας του υφιστάµενου πάρκου και βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατασκευής της επέκτασης του, συνολικής δοµήσιµης επιφανείας 15.200 τ.µ. περίπου, η οποία έχει εκµισθωθεί σε ποσοστό άνω του 70% και αναµένεται ότι θα ξεπεράσει το 80% µέχρι το τέλος της παρούσας χρήσης. Τα εγκαίνια λειτουργίας της επέκτασης προγραµµατίζονται στα τέλη του φθινοπώρου 2019.

Β) Εµπορικό – Επιχειρηµατικό – Πολιτιστικό Πάρκο στο ακίνητο της Κάντζας, Παλλήνη Αττικής. Η Εταιρεία αναµένει την προώθηση του σχεδίου του Προεδρικού ∆ιατάγµατος πολεοδόµησης του ακινήτου στο Συµβούλιο της Επικρατείας από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εκτιµάται ότι εντός της χρήσης του 2019 θα εκδοθεί το σχετικό Προεδρικό ∆ιάταγµα το οποίο θα επιτρέπει την έκδοση των οικοδοµικών αδειών.

Γ) Οικιστικό συγκρότηµα 17 κατοικιών στην Κάντζα, Παλλήνη Αττικής. Η Εταιρία κατέχει άδεια δόµησης οικιστικού συγκροτήµατος 17 κατοικιών και βρίσκεται σε αναζήτηση υποψήφιου επενδυτή για την διάθεση των ακινήτων σε επόµενη φάση.

Δ) Οικόπεδο – Κτήριο γραφείων στην Ακαδηµία Πλάτωνος, Αθήνα. Η Εταιρία εξαιτίας της µακρόχρονης δέσµευσης του ακινήτου της έχει καταθέσει αγωγές κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου στα αστικά δικαστήρια για οικονοµική αποζηµίωσή της και στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά των αρµοδίων αρχών για την µη ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου.

Ε) Οικόπεδο – Κτηριακό συγκρότηµα µικτής χρήσης στην περιοχή Splaiul Unirii του Βουκουρεστίου. Μετά την έκδοση, µε βελτιωµένους όρους δόµησης, του ρυµοτοµικού σχεδίου κτιριακού συγκροτήµατος µικτής χρήσης, η Εταιρία βρίσκεται σε αναζήτηση συνεπενδυτή. Επίσης, υπό εξέλιξη βρίσκεται η νοµική διεκδίκηση σχετικής αποζηµίωσης για την αναιτιολόγητη καθυστέρηση πολεοδόµησης από το ∆ήµο Βουκουρεστίου.

Στ) Οικόπεδο – Οικιστικό συγκρότηµα στην περιοχή Straoulesti-Baneasa του Βουκουρεστίου. H Εταιρία βρίσκεται σε αναζήτηση συνεπενδυτή ή αγοραστή για το ακίνητο που διαθέτει, οικιστικού συγκροτήµατος 72 διαµερισµάτων στη παραλίµνια περιοχή της Λίµνης Baneasa.

ANEΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman