• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

PAPERPACK: Καθαρά κέρδη 1.358 χιλ. ευρώ στο εννεάμηνο

19:34 - 31 Οκτ 2019 | Επιχειρήσεις
Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, και στην περίοδο του εννεάμηνου.

Πιο συγκεκριμένα:

- Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 14.156 χιλ.€ έναντι 12.469 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,53%.

- Το μεικτό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 30,67% έναντι 26,36% την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

- Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 3.378 χιλ.€ έναντι 1.756 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η σημαντική αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά και στην υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 από 1/1/2019. 

- Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1.930 χιλ.€ έναντι 986 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

- Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1.358 χιλ.€ έναντι 650 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρίας την 30/09/2019 ανέρχεται σε 161 άτομα ενώ την 30/09/2018 ανερχόταν σε 163 άτομα.

- Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,3436 € έναντι 0,1644€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

- Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές ταμιακές ροές 3.446 χιλ. € έναντι θετικών ροών 864 χλ.€ και τα της ανέρχονται σε έναντι 2.375 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η αύξηση των λειτουργικών ροών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μείωση των αποθεμάτων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων αλλά και στην αύξηση των κερδών.

- Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας εξαιρουμένων των υποχρεώσεων λειτουργικών μισθώσεων λόγω εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16, μειώθηκε κατά 1.638 χιλ.€ σε σχέση με την 31/12/2018.

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman