ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Όμιλος Καράτζη: Μεταβίβασε το 100% της ΚΕΝ στην Volton

17:24 - 08 Νοε 2019 | Επιχειρήσεις
Ο Όμιλος Καράτζη μεταβίβασε έναντι 14,1 εκατ. ευρώ την θυγατρική ΚΕΝ στην εταιρεία «Volton», με τον Όμιλο να επισημαίνει ότι η εν λόγω πώληση θα έχει θετική επίδραση στα οικονομικά του αποτελέσματα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ, σε απάντηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 4023/07.11.2019 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα ότι όλες οι διαδικασίες για την πώληση του 100% ποσοστού της θυγατρικής εταιρείας ΚΕΝ ΑΕ ολοκληρώθηκαν την 06.11.2019.

Επιπρόσθετα επισημαίνει ότι η αγοράστρια εταιρεία VOLTON ΑΕ δεν είναι συνδεδεμένη με κανέναν τρόπο με την εταιρεία  ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ ή με μέλη της Διοίκησης ή με βασικούς μετόχους της.

Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε στα 14,1 εκ. ευρώ. Εκτιμάται ότι η θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ  θα είναι της τάξεως των 10 εκ. ευρώ και θα αποτυπωθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΚΑΡΑΤΖΗ  για την χρήση 2019.

Τελευταία τροποποίηση στις 17:32 - 08 Νοε 2019
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.