ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προχωρά στην έκδοση ομολογιακού δανείου έως 500 εκατ.

18:22 - 28 Φεβ 2020 | Επιχειρήσεις
Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως €500.000.00 και τη διάθεσή του μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κατά τη συνεδρίασή του, στις 26 Φεβρουαρίου.

Οι ειδικότεροι όροι Ομολογιακού Δανείου και της δημόσιας προσφοράς θα περιληφθούν στο Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου και στο Ενημερωτικό Δελτίο που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα τεθούν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού.

Μέσω της ανωτέρω έκδοσης η εταιρεία επιδιώκει, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, να χρηματοδοτήσει την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου της μέσω υφιστάμενων ή/και νέων επενδύσεων.

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών του στο επενδυτικό κοινό θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα, κατόπιν λήψης των εκ του νόμου απαιτούμενων εγκρίσεων και αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματαγορές.

Προϋπόθεση της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου είναι, μεταξύ άλλων, η τροποποίηση ορισμένων όρων του από 22.03.2018 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €120.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, δυνάμει του οποίου η Εταιρεία εξέδωσε ομολογιακό δάνειο στις 04.04.2018, οι ομολογίες του οποίου είναι διαπραγματεύσιμες στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Προς το σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα συγκαλέσει Συνέλευση των Ομολογιούχων του ανωτέρω κοινού ομολογιακού δανείου.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.