ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Frigoglass: Μείωση 70% των EBITDA στο β' τρίμηνο του 2020

07:47 - 05 Αυγ 2020 | Επιχειρήσεις
Ισχυρή πτώση στα καθαρά κέρδη της κατέγραψε η Frigoglass στο α’ εξάμηνο του 2020, ως αποτέλεσμα της πανδημίας Covid-19 που πλήττει συνολικά τον επιχειρηματικό κλάδο.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας για τα οικονομικά αποτελέσματα για το β’ τρίμηνο και το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020:

  • Τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα που υιοθετήθηκαν από τις τοπικές αρχές σε αρκετές από τις αγορές μας, λόγω της πανδημίας COVID-19, είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση παραγγελιών από τους πελάτες μας και στους δύο κλάδους. Οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 55% σε σχέση με πέρυσι
  • Μείωση των ελεγχόμενων δαπανών μετά από πρωτοβουλίες της διοίκησης
  • Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 70% σε σχέση με πέρυσι, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας, παρά τα μέτρα περικοπής των εξόδων και την προσαρμογή της παραγωγής στα χαμηλά επίπεδα ζήτησης
  • Μείωση των κεφαλαιακών δαπανών κατά 60% σε σχέση με πέρυσι με σκοπό τη διατήρηση χρηματικών πόρων
  • Επαρκή χρηματικά διαθέσιμα ύψους €64 εκατ. στο τέλος Ιουνίου για την κάλυψη των μελλοντικών χρηματοοικονομικών και λειτουργικών υποχρεώσεων
  • Ενίσχυση της ρευστότητας μέσω επέκτασης των πιστωτικών γραμμών και βελτίωσης της ευελιξίας διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων της εταιρείας χαρτοφυλακίου με έδρα στην Ολλανδία, μέσω είσπραξης μερισμάτων από τις δραστηριότητες μας στη Νιγηρία τον Ιούλιο

usidfsd

Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε:

"Το δεύτερο τρίμηνο παρουσίασε σημαντικές επιχειρησιακές προκλήσεις, ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, με απότομη μείωση των πωλήσεων λόγω του αντίκτυπου των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης και των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν από τις κυβερνήσεις. Καθώς το περιβάλλον της αγοράς παραμένει ευμετάβλητο και ιδιαίτερα αβέβαιο, είμαστε επιφυλακτικοί για την επίδοση μας το δεύτερο εξάμηνο του έτους, συνεχίζοντας ταυτόχρονα να λαμβάνουμε μέτρα περικοπής των δαπανών και διατήρησης της ρευστότητας.

Σε όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι κύριες προτεραιότητές μας παραμένουν η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των υπαλλήλων μας, καθώς και η διασφάλιση της συνέχισης των δραστηριοτήτων μας, ενώ παράλληλα προετοιμαζόμαστε συστηματικά με σκοπό να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά όταν αυξηθεί η ζήτηση, ώστε να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους πελάτες μας."

Επιχειρηματική προοπτική

Η ταχεία εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 και οι επακόλουθες κρατικές παρεμβάσεις που ξεκίνησαν τον Μάρτιο σε αρκετές από τις αγορές μας επηρέασαν σημαντικά τα αποτελέσματα των κλάδων της Επαγγελματικής Ψύξης και της Υαλουργίας, κατά το εποχιακά ισχυρό δεύτερο τρίμηνο. Λόγω του υψηλού βαθμού αβεβαιότητας, κυρίως ως προς το αν ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας θα προκαλέσει έναν νέο γύρο περιοριστικών μέτρων, παραμένουμε επιφυλακτικοί ως προς την επιχειρηματική μας επίδοση για το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Επομένως, αναμένουμε τα ετήσια αποτελέσματά μας να είναι σημαντικά επηρεασμένα από τις συνέπειες της πανδημίας, οι οποίες έγιναν ιδιαίτερα αισθητές κατά το δεύτερο τρίμηνο. Η Frigoglass παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19 και αναλαμβάνει προληπτικές δράσεις για να διασφαλίσει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της, καθώς και τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της.

Σε αυτό το περιβάλλον, επιταχύνουμε την εφαρμογή ενός αριθμού πρωτοβουλιών σε μια προσπάθεια διατήρησης χρηματικών πόρων στα επόμενα τρίμηνα, και επικεντρωνόμαστε στην υλοποίηση επιπλέον πρωτοβουλιών εξοικονόμησης κόστους στο δεύτερο εξάμηνο του 2020. Εστιάζουμε στην επανεξέταση του παραγωγικού μας ιστού και στη μείωση των ελεγχόμενων εξόδων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στις πρώτες ύλες, στη μισθοδοσία, στα επαγγελματικά ταξίδια και στις αμοιβές για υπηρεσίες τρίτων. Oι κεφαλαιακές δαπάνες αναμένεται να διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα, ανερχόμενες έως €15 εκατ. το 2020.

Τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του Ιουνίου ανήλθαν σε €64 εκατ. και ως εκ τούτου αναμένουμε ότι θα είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε τα χρηματοοικονομικά μας έξοδα και τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης για το υπόλοιπο του έτους. Για να βελτιώσουμε περαιτέρω τη ρευστότητα και την ευελιξία στην διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων, ενισχύσαμε τις χρηματοδοτικές πηγές μας με επέκταση πιστωτικών γραμμών, καθώς και είσπραξη μερισμάτων από τις δραστηριότητές μας στη Νιγηρία στην εταιρεία χαρτοφυλακίου με έδρα την Ολλανδία τον Ιούλιο, ενώ ταυτόχρονα εξακολουθούμε να επιδιώκουμε τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων ορίων δανεισμού από τη πρόσφατη έκδοση 5-ετών ομολογιών προνομιακής εξόφλησης ύψους €260 εκατ.

Μεσοπρόθεσμα, η Frigoglass λαμβάνει ενεργά μέτρα για να διασφαλίσει την έγκαιρη αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας, ώστε να καλύψει τις παραγγελίες για επαγγελματικά ψυγεία από τους πελάτες της, κατόπιν της αναμενόμενης αύξησης της ζήτησης ποτών και αναψυκτικών στα κανάλια διανομής της άμεσης κατανάλωσης. Για να υποστηρίξουμε την επικείμενη ζήτηση, ανασχεδιάζουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας με καινοτομίες σημαντικές για την αγορά, παρουσιάζοντας νέα επαγγελματικά ψυγεία που καλύπτουν τις ανάγκες των στρατηγικών συνεργατών μας. Η Frigoserve συνεχίζει να κερδίζει έδαφος αυξάνοντας την πελατειακή της βάση, κυρίως χάρη σε μια νέα σύμβαση με μεγάλη ζυθοποιία στη Νότια Αφρική. Η κατάσταση με την πανδημία COVID-19 οδήγησε σε καθυστερήσεις στη στρατηγική μας επένδυση που σχετίζεται με την κατασκευή ενός μεγαλύτερου και πιο αποδοτικού κλιβάνου για γυάλινες φιάλες στη Νιγηρία. Σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνθήκες στην αγορά, αναμένουμε να ολοκληρώσουμε την ανακατασκευή μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021. Με αυτή την επένδυση, θα αυξήσουμε τη δυναμικότητά μας, ώστε να συμβαδίζει με τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες ανάπτυξης για την αγορά των γυάλινων φιαλών στη Δυτική Αφρική, οι οποίες δεν έχουν μεταβληθεί.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.