ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στην Epsilon Net το 100% της Data Communication

09:48 - 24 Μαϊ 2021 | Επιχειρήσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Epsilon Net ανακοίνωσε την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της μειοψηφίας της θυγατρικής εταιρίας Data Communication. Κατόπιν της εξαγοράς αυτής η μοναδική μέτοχος της Data Communication είναι η Epsilon Net.

Ειδικότερα, η Epsilon Net αγόρασε από δύο νομικά πρόσωπα, 750.000 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 20% του συνόλου των μετοχών της Data Communication. Συγκεκριμένα, η Epsilon Net αποκτά, 412.500 μετοχές που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο Easmuin Holdings LTD και αντιστοιχούν στο 11% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Data Communication, έναντι ποσού 302.486,25 ευρώ και 337.500 μετοχές που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο Delmar Consulting LTD, που αντιστοιχούν στο 9% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Data Communication έναντι ποσού 247.488,75 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το μήνα Οκτώβριο του έτους 2020, εκ του συνόλου των 3.750.000 μετοχών της Data Communication, η Epsilon Net είχε αποκτήσει 3.000.000 μετοχές που αντιστοιχούν στο 80% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Data Communication.

Το συνολικό τίμημα για την ως άνω εξαγορά των 750.000 μετοχών, ανήλθε στο ποσό των 549.975 ευρώ και εξοφλήθηκε ολοσχερώς κατά την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών πώλησης.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.