ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επ.Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε η εξαγορά της Opel Ελλάς από την Trophy

16:50 - 30 Ιουν 2021 | Επιχειρήσεις
Την από 12/03/2021 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την εταιρεία TROPHY του συνόλου (100%) του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας OPEL ενέκρινε ομόφωνα η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, την 30/6/2021, με την υπ’ αριθ. 738/2021 απόφασή της, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, η οποία αφορά την ευρύτερη αγορά εισαγωγής, διανομής και εμπορίας επιβατηγών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων καθώς και ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτών, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.