ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μέχρι 10 Δεκεμβρίου το τελικό πόρισμα για το Πόρτο Καρράς

19:27 - 10 Νοε 2021 | Επιχειρήσεις
Κοινό τελικό πόρισμα (final completion statement) μέχρι την 10η Δεκεμβρίου 2021 θα επιχειρήσουν να εκδώσουν οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι για το Πόρτο Καρράς, όπως ανακοίνωσε η Τεχνική Ολυμπιακή.

Ειδικότερα:

Η Εταιρεία με την επωνυμία "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." (εφεξής η Εταιρεία), σε συνέχεια των από 15.4.2020, 24.4.2020, 11.5.2020, 24.8.2020, 23.11.2020, 26.11.2020, 8.2.2021, 2.3.2021, 7.4.2021, 19.4.2021 και 29.6.2021 ανακοινώσεών της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι δεύτεροι ανεξάρτητοι σύμβουλοι που όρισαν οι αντισυμβαλλόμενες εταιρείες προκειμένου να εξετάσουν το από 5.4.2021 πόρισμα (completion statement) που κατάθεσε ο ανεξάρτητος σύμβουλος (ΙΑ), θα επιχειρήσουν να εκδώσουν κοινό τελικό πόρισμα (final completion statement) μέχρι την 10η Δεκεμβρίου 2021.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.