ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρειος Πάγος: Ευνοϊκή για τις τράπεζες απόφαση για τα πανωτόκια

20:54 - 02 Ιαν 2006 | Επιχειρήσεις
Ευνοϊκή απόφαση για τις τράπεζες εξέδωσε τις τελευταίες ημέρες του 2005 ο Aρειος Πάγος. Με αυτή κρίθηκε συνταγματική, σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και νόμιμη η νομοθετική διάταξη του 2000, που δεν επιτρέπει την επιστροφή «πανωτοκίων» από τις τράπεζες στους δανειολήπτες, εφόσον οι λογαριασμοί έκλεισαν οριστικά, αφού καταβλήθηκε το ποσό του δανείου μαζί με τα «πανωτόκια».
Oπως αναφέρεται στην αρεοπαγιτική απόφαση (1780/2005), με την οποία απορρίφθηκε αίτηση δανειολήπτη για επιστροφή ποσού 340.780 ευρώ, από «πανωτόκια», τα οποία παρανόμως – κατά τον ίδιο – είχε παρακρατήσει η τράπεζα: Δεν αντίκειται στην ΕΣΔΑ, στις συνταγματικές διατάξεις για την προστασία της ιδιοκτησίας και τον Αστικό Κώδικα η διάταξη του νόμου 2789/2000, με την οποία αποκλείεται η επιστροφή «πανωτοκίων» στους δανειολήπτες στις περιπτώσεις που οι λογαριασμοί των δανείων έκλεισαν οριστικά. Σημειώνεται ότι στη διάταξη αυτή αναφέρονται τα εξής: «Καταβληθέντα, οποτεδήποτε, ποσά, ανεξαρτήτως ύψους από τους οφειλέτες ή τρίτους, είτε εκουσίως, είτε κατόπιν συμφωνίας ή οποιασδήποτε ρύθμισης, είτε συνεπεία διαδικασιών ατομικής ή συλλογικής εκτέλεσης, δεν αναζητούνται σε καμία περίπτωση και για καμία αιτία». Ο συγκεκριμένος δανειολήπτης ζητούσε την επιστροφή των πανωτοκίων, υποστηρίζοντας ότι «είχαν αχρεωστήτως καταβληθεί». Ειδικότερα, ότι «η Τράπεζα τα παρακράτησε, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη νομοθεσία». Το Εφετείο είχε κάνει δεκτό το αίτημα του δανειολήπτη, αλλά ο Άρειος Πάγος αναίρεσε την εφετειακή απόφαση, με το σκεπτικό που προαναφέρθηκε.
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.