ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στο ταμπλό οι νέες μετοχές της Attica Group και της ΓΕΚ

20:07 - 23 Δεκ 2008 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση:

·των 37.440.020 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «Απορροφώσα εταιρία»), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εισηγμένης εταιρείας «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της μη εισηγμένης εταιρείας «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 0,60 σε ευρώ 0,83 με τις εξής σχέσεις ανταλλαγής: α) κάθε μέτοχος της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανταλλάσσει 1 μετοχή που κατέχει, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ, με 0,696364177438854 κοινές ονομαστικές μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 0,83 ευρώ, και β) οι μέτοχοι της Απορροφώσας εταιρίας θα διατηρήσουν τον αριθμό μετοχών που κατέχουν με νέα ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 0,83. Σημειώνεται ότι για την εταιρία «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν υφίσταται σχέση ανταλλαγής δεδομένου ότι πρόκειται για απορρόφηση 100% θυγατρικής εταιρίας. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 2α Ιανουαρίου 2009.

·των 20.419.328 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (εφεξής «Απορροφώσα εταιρία»), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω απορρόφησης των δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων της διασπώμενης θυγατρικής της εισηγμένης εταιρίας «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», (εφεξής "Απορροφώμενη εταιρία") με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 0,36 σε ευρώ 0,57 με τις εξής σχέσεις ανταλλαγής: α) κάθε μέτοχος της Απορροφώμενης εταιρίας ανταλλάσσει 1 μετοχή που κατέχει, ονομαστικής αξίας 1,16 ευρώ, με 0,950000021 κοινές ονομαστικές μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ, και β) οι μέτοχοι της Απορροφώσας εταιρίας θα διατηρήσουν τον αριθμό μετοχών που κατέχουν με νέα ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 0,57. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 2α Ιανουαρίου 2009.

Τέλος, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενημερώθηκε για:

·την αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας «ΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» σε «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» η οποία θα ισχύει από την 2α Ιανουαρίου 2009.

 

 

 

 

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.