ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ακτωρ: Διασπάται και απορροφάται από τις ΕΛΤΕΒ και Τρίγωνο

21:41 - 23 Σεπ 2005 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Τη διάσπαση σε δύο "κομμάτια" της εισηγμένης Ακτωρ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο, με απορρόφηση αφενός των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων και των συναφών περιουσιακών στοιχείων της Ακτωρ από τη συνδεδεμένη μη εισηγμένη εταιρία Τρίγωνον Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική Τουριστική & Τεχνική Εταιρία και αφετέρου των λοιπών (πλην κατασκευαστικών) δραστηριοτήτων και συναφών περιουσιακών στοιχείων της Ακτωρ από τη μητρική της εταιρία Ελληνική Τεχνοδομική ΤΕΒ (ΕΛΤΕΒ).
H διάσπαση αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του τρέχοντος έτους, οπότε η εταιρία Τρίγωνο θα μετονομαστεί σε Ακτωρ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία. Το ΔΣ της Ακτωρ προτίθεται να προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων αφενός την αριθμητική αναλογία ανταλλαγής 15 κοινών εισηγμένων μετοχών της Ακτωρ προς 11 κοινές εισηγμένες μετοχές της ΕΛΤΕΒ και αφετέρου, όσον αφορά τις εισφερόμενες δραστηριότητες της Ακτωρ προς την Τρίγωνο, το σύνολο των νεοεκδιδομένων μετοχών της Τρίγωνο να ανήκουν στην ΕΛΤΕΒ, ώστε ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου να ανήκει εφεξής στην ΕΛΤΕΒ. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΤΕΒ και της Τρίγωνο θα αυξηθεί με την ολοκλήρωση της διάσπασης κατά το εισφερόμενο προς τις εν λόγω εταιρίες ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Ακτωρ. Για λόγους πρόνοιας υπέρ των μετόχων της Ακτωρ, όλοι οι μέτοχοι της (πλην της ΕΛΤΕΒ) θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους στην Ακτωρ με εισηγμένες μόνο μετοχές της ΕΛΤΕΒ, ενώ η ΕΛΤΕΒ θα ανταλλάξει τις μετοχές της στην Ακτωρ με μη εισηγμένες μόνο μετοχές της Τρίγωνο, κατά τις ανωτέρω αριθμητικές αναλογίες. Οι παλαιοί μέτοχοι της ΕΛΤΕΒ θα εξακολουθήσουν, μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης, να κατέχουν τον ίδιο αριθμό μετοχών. Η ανωτέρω περιγραφόμενη συναλλαγή αποτελεί λογική συνέχεια της χαραχθείσας, το έτος 2000, επιχειρηματικής στρατηγικής του Ομίλου, της οποίας το πρώτο σκέλος υλοποιήθηκε στα μέσα του 2002 με την εισφορά (λόγω απόσχισης) των κατασκευαστικών κλάδων της ΕΛΤΕΒ και της Τεχνικής Εταιρίας Βόλου προς την Ακτωρ και αντίστοιχα τη συγχώνευση της ΕΛΤΕΒ με την ΤΕΒ, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Το ΔΣ της εταιρίας Ακτωρ κατά τη σημερινή συνεδρίασή του ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως: 1. Ιωάννης Κούτρας, Πρόεδρος του Δ.Σ. (μέλος μη εκτελεστικό) 2. Μαρία-Αναστασία Καρατζά, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. (μέλος εκτελεστικό) 3. Γεώργιος Σωσσίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό) 4. Τιμολέων Καρεφυλλάκης, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό) 5. Αλέξανδρος Γεωργόπουλος, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό) 6. Κωνσταντίνος Μαθιόπουλος, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό) 7. Παναγιώτης Μαλαμίτσης, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό) 8. Χριστόφορος Βογιατζόγλου, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό ανεξάρτητο) 9. Γεώργιος Μπεκιάρης, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό ανεξάρτητο). Το ΔΣ της εταιρίας Ελληνική Τεχνοδομική ΤΕΒ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως: 1. Νικόλαος Τρίχας, Πρόεδρος του Δ.Σ. (μέλος εκτελεστικό) 2. Δημήτριος Κούτρας, Διευθύνων Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό) 3. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό) 4. Δημήτριος Καλλιτσάντσης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. (μέλος εκτελεστικό) 5. Παναγιώτης Αθανασούλης, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό) 6. Αλέξανδρος Σπηλιωτόπουλος, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό) 7. Ανθιμος Θωμόπουλος, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό) 8. Ιωάννης Μπουρνάζος, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό) 9. Πολύχρονος Παπαδημητρίου, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό) 10. Χριστόφορος Βογιατζόγλου, Σύμβουλος (μέλος ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό) 11. Γεώργιος Μπεκιάρης, Σύμβουλος (μέλος ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό).
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.