ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μυτιληναίος - ΕΛΤΕΧ: Συνεργασία με ΕΛΠΕ στην ενέργεια

13:47 - 29 Σεπ 2006 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Tην απόφασή τους να συμπράξουν για τη διεκδίκηση του μεταλλευτικού χώρου της Βεύης ανακοίνωσαν οι όμιλοι Μυτιληναίος και ΕΛΤΕΧ. Στο μεταξύ οι δυο όμιλοι επεξεργάζονται σχήματα συνεργασίας με τα ΕΛΠΕ στην ενέργεια.

Οπως είναι γνωστό, το υπουργείο Ανάπτυξης έχει προκηρύξει Δημόσιο Διαγωνισμό εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου στη περιοχή της Βεύης, με ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 29η Σεπτεμβρίου 2006.
 
Οι δύο όμιλοι θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μέσω των θυγατρικών τους Ακτωρ με ποσοστό 60%, Μέτκα με ποσοστό 30%, και Μυτιληναίος Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας με ποσοστό 10%.

Στο πλαίσιο της στενής και άριστης συνεργασίας που ανέπτυξαν για την διεκδίκηση του Λιγνιτωρυχείου Βεύης, οι όμιλοι σκοπεύουν να συνεργαστούν και στη διεκδίκηση μελλοντικών λιγνιτικών εκμεταλλεύσεων, όπως αυτές της Ελασσόνας και της Δράμας.

Στην περίπτωση κατά την οποία κατακυρωθεί ο πλειοδοτικός διαγωνισμός οποιασδήποτε από τις παραπάνω αναφερόμενες εκμεταλλεύσεις, οι συμβαλλόμενες εταιρίες θα συστήσουν ανώνυμη εταιρία, με σκοπό τη κατασκευή και λειτουργία λιγνιτικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και με συμμετοχή κατά ποσοστό 60% του ομίλου Μυτιληναίος και 40% της Ελληνικής Τεχνοδομικής , ενώ στην περίπτωση γενικής ενεργειακής συμφωνίας όλα τα ανωτέρω ποσοστά θα μετατραπούν σε 50-50%.


Παράλληλα οι όμιλοι Μυτιληναίος και και Ελληνική Τεχνοδομική επεξεργάζονται σχήματα συνεργασίας με τα Ελληνικά Πετρέλαια στους τομείς της παραγωγής, εκμετάλλευσης και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, όπως είναι η παραγωγή από θερμικούς σταθμούς φυσικού αερίου, οι εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πάσης μορφής, η συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού, κλπ. Εάν οι διαπραγματεύσεις, μετά και την αποτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων ενεργητικού των τριών ομίλων, έχουν ευτυχή κατάληξη, ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια  θα συνεισφέρει τις υπάρχουσες δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένης και της Ενεργειακής Θεσσαλονίκης (μονάδα συνδυασμένου κύκλου 390 MW με καύσιμο το φυσικό αέριο) και θα έχει συμμετοχή και στον τομέα των λιγνιτικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και στην εκμετάλλευση των ορυχείων λιγνίτη.


Με την πρόθεση αυτή, δύο από τους πιο σημαντικούς επιχειρηματικούς ομίλους της Ελλάδας, οι όμιλοι Ελληνική Τεχνοδομική και Μυτιληναίος μετατρέπουν σε πράξη την προοπτική στρατηγικής συνεργασίας ελληνικών επιχειρηματικών δυνάμεων, και δημιουργούν τη βάση ενός ισχυρού ελληνικού ενεργειακού σχήματος ευρωπαϊκού μεγέθους και προοπτικής, προκειμένου να προωθηθούν αποτελεσματικά οι ενεργειακές επενδύσεις στο πλαίσιο της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.