ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΑΕΓΕΚ

11:22 - 27 Σεπ 2017 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΑΕΓΕΚ Α.Ε., από σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 2017.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί η αναστολή, δεδομένου ότι η εταιρία προέβη, στις 26 Σεπτεμβρίου, σε δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2016.

Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης, όπως ανακοίνωσε η ΕΧΑΕ.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.