ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Το πρόβλημα ρευστότητας στη Δομική Κρήτης

18:20 - 29 Απρ 2019 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Η εισηγμένη Δομική Κρήτης εμφανίζει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης 2,343 εκατ ευρώ και ο Όμιλος 2,371 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση εκτιμά ότι το πρόβλημα ρευστότητας είναι προσωρινό καθόσον αναμένει την ενίσχυσή της με την υλοποίηση σημαντικού μέρους από το ανεκτέλεστο των έργων που ανέρχεται σε περίπου ευρώ 13,1 εκατ.

Από τα έργα αυτά αναμένεται σημαντική κερδοφορία τα επόμενα χρόνια, ενώ ήδη έχουν ληφθεί εγγυητικές επιστολές από τις πιστώτριες τράπεζες.

Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο γίνεται εκμετάλλευση των σχετικών διατάξεων για ρύθμιση των υποχρεώσεων σε δόσεις όταν παραστεί ανάγκη.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.