ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ελλάκτωρ: Κοντά στα 221 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο

11:46 - 25 Ιουλ 2019 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. γνωστοποίησε ότι το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στα 220.700.163,09 ευρώ, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης διά απορρόφησης της ΕΛΤΕΧ Άνεμος από την εταιρεία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελλάκτωρ:

Η εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, και προς τον σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού και καθορισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, ότι, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης διά απορρόφησης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., και την εισαγωγή των νέων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 220.700.163,09 ευρώ, διαιρεμένο σε 214.272.003 κοινές ονομαστικές άυλες μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 1,03 ευρώ η κάθε μία.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.