ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Το νέο ΔΣ της Intrakat

19:13 - 25 Ιουλ 2019 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Nέο δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intrakat, που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Το ΔΣ αποτελείται από τους:

  1. Δημήτριος Κούτρας του Αθανασίου,
  2. Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου,
  3. Δημήτριος Θεοδωρίδης του Σάββα,
  4. Δημήτριος Παππάς του Αριστείδη,
  5. Χαράλαμπος Καλλής του Κωνσταντίνου,
  6. Γεώργιος Άννινος του Αριστοτέλη,
  7. Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου,
  8. Κωνσταντίνος Κόκκαλης του Σωκράτη,
  9. Σωτήριος Φίλος του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  10. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  εκλέχθηκε  με  πενταετή  θητεία,  ήτοι  από  την 25.07.2019  έως  και  την  24.07.2024,  η  οποία  παρατείνεται  μέχρι  τη  λήξη της προθεσμίας  εντός  της  οποίας  πρέπει  να  συνέλθει  η  αμέσως  επόμενη τακτική  Γενική  Συνέλευση  και  μέχρι  τη  λήψη  της  σχετικής απόφασης, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία.

Εγκρίθηκε επίσης η σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, με θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται αμιγώς από μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα τα δύο εξ αυτών είναι  ανεξάρτητα  και  το  τρίτο  είναι μη εκτελεστικό μέλος.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τους κ.κ.: 

α) Σωτήριο Φίλο  του Νικολάου, ως Πρόεδρο, ο οποίος ως  συνταξιούχος ορκωτός  ελεγκτής‐  λογιστής  διαθέτει αποδεδειγμένα μεγάλη γνώση και εμπειρία σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής 

β)  Αναστάσιο  Τσούφη  του  Μιλτιάδη

γ) Γεώργιο Άννινο του Αριστοτέλη.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.