ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ελλάκτωρ: Στο 12,55% το ποσοστό του Λ. Μπόμπολα

13:17 - 26 Ιουλ 2019 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Στο 12,55% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαμορφώνεται το συνολικό (άμεσο και έμμεσο) ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου του κ. Λεωνίδα Μπόμπολα μετά την ΑΜΚ λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ.

Ειδικότερα, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποίησε τα εξής:

Ο κ. Λεωνίδας Μπόμπολας ενημερώνει ότι επήλθε μεταβολή στη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ως αποτέλεσμα εταιρικού γεγονότος (ΑΜΚ της εκδότριας λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ), ως εξής:

Ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή συμμετοχής: 25.07.2019

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν την εταιρική πράξη:

α) άμεση συμμετοχή: 24.432.023 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 13,80% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και

β) έμμεση συμμετοχή: 2.450.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 1,38% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω της ελεγχόμενης, από τον κ. Λεωνίδα Μπόμπολα εταιρείας, ORANOM HOLDINGS LTD.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την εταιρική πράξη:

α) άμεση συμμετοχή: 24.432.023 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 11,40% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και

β) έμμεση συμμετοχή: 2.450.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 1,14% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω της ελεγχόμενης, από τον κ. Λεωνίδα Μπόμπολα εταιρείας, ORANOM HOLDINGS LTD.

Το συνολικό (άμεσο και έμμεσο) ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου του γνωστοποιούντος, μετά την εταιρική πράξη, είναι 12,55% (ήτοι 26.882.023 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Πρόσθετες πληροφορίες:

Η γνωστοποίηση του κ. Λεωνίδα Μπόμπολα έγινε, σύμφωνα με τα άρθρα 9(3) και 10(ε) του Ν.3556/2007, όπως ισχύει, διότι το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του (άμεσα και έμμεσα) στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ κατέρχεται του ορίου 15%, λόγω ΑΜΚ της εκδότριας συνεπεία συγχώνευσης με απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.