ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νέα κτίρια: Άνοδος 1,3% στις τιμές υλικών κατασκευής τον Μάρτιο

12:56 - 23 Απρ 2021 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Μάρτιο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2020 παρουσίασε αύξηση 1,3%, έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2020 με το 2019.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Μάρτιο 2021, σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 0,4%, έναντι μείωσης 0,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2020.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2020 – Μαρτίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2019 – Μαρτίου 2020, παρουσίασε μείωση 0,1%, έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του α΄ τριμήνου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε αύξηση 0,8%, έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2020 με το 2019.

kifgdmurdfi

Ο Γενικός Δείκτης κατά το α΄ τρίμηνο 2021, σε σύγκριση με τον δείκτη του δ΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε αύξηση 0,7%. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2020 με το 2019 δε σημειώθηκε μεταβολή.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2020 - Μαρτίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2019 - Μαρτίου 2020, παρουσίασε αύξηση 0,1%, έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

xcndeuice

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του Α΄ τριμήνου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε αύξηση 1,1%, έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2020 με το 2019.

Ειδικότερα, η ετήσια αύξηση κατά 1,1%, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 1,7%, καθώς και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 0,7%.

cxdfrseudifrgt

Ο Γενικός Δείκτης κατά το Α΄ τρίμηνο 2021, σε σύγκριση με τον δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε αύξηση 1,2%, έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2020 με το 2019.

Ειδικότερα, η τριμηνιαία αύξηση κατά 1,2%, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 1,3% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 0,9%.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2020 - Μαρτίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2019 - Μαρτίου 2020, παρουσίασε αύξηση 0,3%. Αύξηση 0,3% παρατηρήθηκε επίσης στη σύγκριση των μέσων δεικτών κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.