ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Η υπερφορολόγηση πλήττει τον κλάδο των ποτών

00:04 - 06 Φεβ 2013 | ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
Η παραγωγή ποτών στην Ελλάδα υποχώρησε το 2012 με ακόμη πιο έντονο ρυθμό σε σχέση με το 2011, φθάνοντας στο 10μηνο του έτους το -10,6%, έναντι μείωσης 9,4% στο σύνολο του 2011 και -7,6% το 2010. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο όγκος της παραγωγής ποτών κατά το παραπάνω διάστημα διαμορφώθηκε σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα κατά 16,5% από τα αντίστοιχα του έτους 2005. Παράλληλα επισημαίνεται ότι η αύξηση της φορολόγησης δεν απέφερε στα δημόσια ταμεία τα προσδοκώμενα, καθώς όπως εκτιμούν στελέχη της αγοράς, τα έσοδα έχουν υποχωρήσει στα επίπεδα του 2008.
Παράλληλα, όπως προκύπτει από τη μελέτη της Hellastat, η οικονομική ύφεση, καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής έχουν περιορίσει δραστικά το διαθέσιμο εισόδημα, επιφέροντας μείωση της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών.

Το 2010 ο όγκος πωλήσεων υποχώρησε κατά περίπου 20%, ενώ το 2011 ο ρυθμός πτώσης της αγοράς εκτιμάται ότι επιταχύνθηκε.

Αρνητικά έχουν επιδράσει και οι ανοδικές τιμές των οινοπνευματωδών ποτών λόγω των διαδοχικών αυξήσεων στη φορολογία. Ο ΕΦΚ από τις αρχές του 2009 έχει αυξηθεί κατά 125% και πλέον διαμορφώνεται σε 25,50 ευρώ ανά λίτρο άνυδρου (Λ.Α.) αλκοόλης.

Στα ελληνικά αποστάγματα, όπως το ούζο και το τσίπουρο, ο ΕΦΚ υπολογίζεται στο ήμισυ του φόρου των αλκοολούχων (δηλαδή 12,75 ευρώ ανά Λ.Α.). Στο σημείο αυτό τα προϊόντα του κλάδου υστερούν του κρασιού, το οποίο δεν υπόκειται σε ΕΦΚ, αλλά και της μπύρας, η οποία επιβαρύνεται με το ¼ του ΕΦΚ των αλκοολούχων.

Αποτέλεσμα της ύφεσης ήταν επίσης η κλιμάκωση του λαθρεμπορίου και της νοθείας (παράνομες εισαγωγές χύμα τσίπουρου από γειτονικές βαλκανικές χώρες, όπως Βουλγαρία και Αλβανία).
Σε ορισμένους τομείς της αγοράς, όπως στο τσίπουρο και στην τσικουδιά, παρατηρείται το φαινόμενο διακίνησης μεγάλων χύμα αφορολόγητων ποσοτήτων, γεγονός που προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό για τα εμφιαλωμένα προϊόντα και απώλεια κρατικών εσόδων.

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου


Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 32 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:

- Ο αθροιστικός Κύκλος Εργασιών των εταιρειών του δείγματος το 2011 ενισχύθηκε κατά 5,2% σε 119,23 εκατ. ευρώ. Το 62% των εταιρειών κατέγραψε μειωμένες πωλήσεις με τη μέση μεταβολή να έχει καταστεί αρνητική (-4%).

- Τα αθροιστικά ΚΠΤΦΑ ανήλθαν σε 16,86 εκατ. ευρώ, (+10% από το 2010), ενώ τα ΚΠΦ ενισχύθηκαν κατά 17%, στο ύψος των 9,18 εκατ. ευρώ.

- Το περιθώριο μικτού κέρδους το 2011 υποχώρησε σε 28,6%, από 31,5% το 2010. Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ αυξήθηκε σε 11,3% λόγω του περιορισμού των εξόδων διάθεσης των εταιρειών, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ σημείωσε κάμψη σε 1,1%.

- Η διαχείριση υψηλών Απαιτήσεων και Αποθεμάτων διαμόρφωσαν τους δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας σε 1,8 και 1,4 αντίστοιχα.

- Ο εμπορικός κύκλος διαμορφώθηκε στις 158 ημέρες, κυρίως λόγω της ιδιαίτερα βραδείας είσπραξης Απαιτήσεων (203 ημέρες).

- Η κεφαλαιακή μόχλευση βελτιώθηκε, φτάνοντας στο επίπεδο 0,8 προς 1.

- Η δυνατότητα κάλυψης των τόκων από τα λειτουργικά κέρδη βελτιώθηκε οριακά σε 2,4 φορές.

- Η αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) βελτιώθηκε από 2,3% σε 2,8%.
Τελευταία τροποποίηση στις 00:25 - 06 Φεβ 2013
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.