ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εβροφάρμα: ΓΣ στις 5 Σεπτεμβρίου για μη διανομή μερίσματος

14:35 - 14 Αυγ 2019 | ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική Γενική Συνέλευση της Εβροφάρμα που θα πραγματοποιηθεί στην 5η Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εισηγμένη, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί  τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 5η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.30 το πρωί, στο Διδυμότειχο, στην έδρα της εταιρείας στο 1ο χλμ. Ε.Ο. Διδυμοτείχου - Ορεστιάδος για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε Ενοποιημένη και Ατομική βάση της εταιρικής χρήσης από 1.1.2018 έως 31.12.2018 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
  1. Λήψη απόφασης για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018.

3 Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.

  1. Διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2019 και καθορισμός αμοιβής τους.
  1. Προέγκριση αμοιβών προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2019
  1. Έγκριση υποβολής αιτήματος υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο Ν.4399/2016, του τελικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου καθώς και του τρόπου χρηματοδότησης αυτού.
  1. Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.
  1. Διάφορες ανακοινώσεις.
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.