ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μερική αλλαγή στον τρόπο κατανομής των αντληθέντων κεφαλαίων της «Νίκας»

20:01 - 03 Δεκ 2019 | ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Νίκας» αποφάσισε σήμερα τη μερική αλλαγή στον τρόπο κατανομής των αντληθέντων κεφαλαίων, τα οποία αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 2ας Φεβρουαρίου 2017, και τα οποία ανήλθαν στο συνολικό ποσό των €23.272.106,40.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των συμφερόντων της Εταιρείας και λαμβάνοντας υπόψη τα προοριζόμενα, ανά κατηγορία, χρήσης ποσά καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο με την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/781/24.04.2017, και το Συμπλήρωμα αυτού, το οποίο εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την 22α Μαΐου 2017, αποφάσισε τη μερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, ως ακολούθως:

Το συνολικό αδιάθετο ποσό των €5.739.000, το οποίο θα διατίθετο, εντός του Β' εξαμήνου 2019, στις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:

- Στην κατηγορία “Αγορά φορτηγών διανομής” το ποσό των €425.000

- Στην κατηγορία “Αγορά και εγκατάσταση συστήματος υπέρ υψηλής παστερίωσης” το ποσό των €731.000

- Στην κατηγορία “Εκσυγχρονισμός παραγωγικών εγκαταστάσεων & μηχανολογικού εξοπλισμού” το ποσό των €3.325.000

- Στην κατηγορία “Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών” το ποσό των €1.252.000

- Στην κατηγορία “Εκσυγχρονισμός Πληροφοριακών Συστημάτων” το ποσό των €6.000

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, πρόκειται να διατεθεί:

- Στην κατηγορία “Κεφάλαιο κίνησης” το ποσό των €4.168.000

- Στην κατηγορία “Εκσυγχρονισμός πληροφοριακών συστημάτων” το ποσό των €313.000 και

- Στην κατηγορία “Εκσυγχρονισμός Παραγωγικών Εγκαταστάσεων” το ποσό των €1.258.000.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.