ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία Creta Farms-Δ. Βιντζηλαίου

19:02 - 27 Οκτ 2020 | ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
Tη μεταβίβαση μέρους τόσο του ενεργητικού της όσο και του παθητικού της στην νέα εταιρεία Creta Farms Τροφίμων (τέως Impala Hellas), συμφερόντων του Δημήτρη Βιντζηλαίου ανακοίνωσε η Creta Farms.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι: «Η Εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 23.10.2020 υπεγράφη μεταξύ της Εταιρείας και της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΒΕΕ (τ. με την επωνυμία «IMPALA HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «IMPALA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.») το από 23.10.2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Πρωτόκολλο Μεταβίβασης Επιχείρησης.

Δυνάμει του εν λόγω Πρωτοκόλλου, η Εταιρεία μεταβίβασε στη ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΒΕΕ, η οποία αποδέχτηκε και ανέλαβε την Επιχείρηση της Εταιρείας, όπως αυτή ορίζεται στην από 05.02.2020 Συμφωνία Εξυγίανσης, ήτοι μέρους του ενεργητικού (Μεταβιβαζόμενο Ενεργητικό) και του παθητικού (Μεταβιβαζόμενο Παθητικό) της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προαναφερόμενη Συμφωνία Εξυγίανσης, την υπ’ αριθ. 11/2020 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου και το από 23.10.2020 Πρωτόκολλο».

Τελευταία τροποποίηση στις 19:11 - 27 Οκτ 2020
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.