ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Vivartia: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου να καλυφθούν οι ζημιές

08:51 - 07 Ιουλ 2021 | ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
Η Vivartia ανακοίνωσε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 194.702.433,75 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 2,33 ευρώ σε 0,08 ευρώ για κάλυψη/απόσβεση ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Σχετική έγκριση είχε δώσει η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Vivartia που συνήλθε στις 30/6/2021. Ο Αθανάσιος Παπανικολάου, που προέδρευσε της συνέλευσης επεσήμανε ότι η προτεινόμενη λογιστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προβάλλει ως η προσφορότερη λύση για την αποκατάσταση της σχέσης ιδίων κεφαλαίων προς μετοχικό κεφάλαιο, καθώς δεν θίγει το συνολικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων και το συνολικό αριθμό των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν της προτεινόμενης μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται στο ποσό των 6.922.753,20 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε 86.534.415,00 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,08 ευρώ.

Εν τω μεταξύ, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Vivartia στις 30/6, με βάση την οποία προχωρά η αναδιάρθρωση του δανεισμού του ομίλου Vivartia, με βάση τους όρους που προβλέπονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης που εγκρίθηκε στις 24 Μαρτίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 12:03 - 07 Ιουλ 2021
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.