ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Lamda Development: Πούλησε στην τράπεζα το 16,7% της EFG Eurobank Properties

20:40 - 12 Αυγ 2005 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Στη Eurobank πούλησε το 16,7% της EFG Eurobank Properties η LAMDA Development, με αποτέλεσμα το ποσοστό της στην εταιρεία να κατέλθει από 29,9% σε 13,2%.
Το ποσοστό πωλήθηκε αντί τιμήματος 12.497.916 ευρώ, που ενδέχεται να αναπροσαρμοσθεί προς τα άνω ή προς τα κάτω σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών εάν και εφόσον οι μετοχές της EFG Eurobank Properties εισαχθούν στο μέλλον στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.