ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Marfin FG: Θετική η δημόσια πρόταση της Λαϊκής

17:00 - 13 Νοε 2006 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Θετική χαρακτηρίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Marfin Financial Group, τη Προαιρετική Δημόσια Πρόταση της Λαϊκής Τράπεζας προς τους μετόχους της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη έκθεση της Merrill Lynch, η οποία είχε ορισθεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος.

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής αξιολογείται θετικά, καθώς ευρίσκεται εντός των ευλόγων σχέσεων. Επίσης η επιχειρηματική στρατηγική, η οποία αποσκοπεί στην δημιουργία ενός μεγαλύτερου χρηματοπιστωτικού ομίλου με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα και την Κύπρο και ευρύτερη διεθνή παρουσία κρίνεται θετικά. Η στρατηγική αυτή θα έχει θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση τόσο στην εταιρία όσο και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες.

Συγκεκριμένα, με βάση τις εκτιμήσεις ο νέος όμιλος θα διαθέτει:

i. Ίδια Κεφάλαια τα οποία θα ανέρχονται κατά προσέγγιση σε 3,3 δισ ευρώ (2η θέση συνολικά σε Ελλάδα και Κύπρο),
ii. Συνολικό ενεργητικό ύψους 22 δις ευρώ,
iii. Συνολικές καταθέσεις ύψους 15,8 δις ευρώ περίπου και συνολικό ύψος χορηγήσεων 11,7 δις ευρώ περίπου,
iv. Συνολικό δίκτυο το οποίο θα περιλαμβάνει 300 καταστήματα και παρουσία σε 13 χώρες και
v. Συνολική κεφαλαιοποίηση της τάξης των 4,2 δις ευρώ περίπου.


Παράλληλα η Marfin FG ανακοίνωσε ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών, IBG Hellenic Fund II, απέκτησε συμμετοχή στην εταιρεία Solar Cells Hellas. Η διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται από την IBG Management ΑΕ, μέλος της Marfin Financial Group.

Η επένδυση αφορά τη χρηματοδότηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Solar Cells Hellas, που ήδη υλοποιείται με την ανέγερση εντός της ΒΙΠΕ Πάτρας καθετοποιημένης μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκών στοιχείων πολυκρυσταλλικού πυριτίου, τα οποία επιτρέπουν την άμεση μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική.

Το συνολικό ύψος του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας αναμένεται να προσεγγίσει τα 40 εκ. ευρώ, με τη συνολική παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας να ανέρχεται σε 40 MW. Η έναρξη λειτουργίας της μονάδας αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη του α΄ τριμήνου του 2007. Το επενδυτικό πρόγραμμα της Solar Cells Hellas θα δημιουργήσει 120 νέες θέσεις εργασίας, καθιστώντας την επένδυση από τις πλέον σημαντικές που πραγματοποιούνται στον μεταποιητικό τομέα.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.