ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εγνατία: Τι θα αποφασιστεί στο δ.σ. την Τρίτη

23:51 - 10 Απρ 2006 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Τη δημιουργία διοικητικής επιτροπής θα αποφασίσει την Τρίτη το διοικητικό συμβούλιο της Εγνατίας τράπεζας, η σύνθεση του οποίου θα μεταβληθεί λόγω της εισόδου 5 μελών από την Marfin.
Η πλειοψηφία της διοικητικής επιτροπής που θα ασκεί το management θα ελέγχεται από την Marfin, ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα προταθεί στον διευθύνοντα σύμβουλο της Εγνατίας, τον κ. Β. Κελτσόπουλο, να διατηρήσει τα καθήκοντα του. Ουσιαστικά με τις αλλαγές αυτές εφαρμόζεται στην Εγνατία το διοικητικό μοντέλο της Marfin, η οποία διαθέτει μια διευρυμένη διοικητική δομή. Η Εγνατία ήδη ελέγχεται σε ποσοστό 34% περίπου από την Marfin και στόχος είναι να ξεκινήσει η διαδικασία ενοποίησης – συγχώνευσης. Η Εγνατία αναμένεται να στηριχθεί στην διαδικασία συγχώνευσης και στην σχέση ανταλλαγής που θα προταθεί αφενός στην κεφαλαιοποίηση, στις προνομιούχες μετοχές, αφετέρου σε ορισμένες ισχυρές θυγατρικές, όπως η Egnatia Finance. Σχέδια για τη Λαϊκή Σε κάθε περίπτωση πάντως η σχέση ανταλλαγής στο νέο σχήμα θα πρέπει να προσμετρήσει ένα καίριο παράγοντα, που είναι η συγχώνευση ή μη της Λαϊκής Κύπρου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν η Marfin – Εγνατία συγχωνευθεί με την Λαϊκή Κύπρου και όχι μόνο με την Λαϊκή Ελλάδος, τα δεδομένα μεταβάλλονται άρδην, τόσο για την σύνθεση του νέου σχήματος, όσο και για τις δυνατότητες τους. Αν τελικώς συγχωνευθεί μόνο η Λαϊκή Ελλάδος, τότε η Λαϊκή Κύπρου θα διατηρήσει ένα ποσοστό της τάξης του 20-25% στο νέο σχήμα, από 78% που είναι σήμερα. Π. Λεωτσάκος
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.