ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κινητοποίηση επενδύσεων 236,1 δισ. στην ΕΕ μέσω του Σχεδίου Γιούνκερ

14:35 - 22 Σεπ 2017 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Το λεγόμενο «Σχέδιο Γιούνκερ», το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη αναμένεται πλέον να κινητοποιήσει 236,1 δισ. ευρώ σε επενδύσεις.

Μετά τη μηνιαία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), οι δράσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και προέρχονται και από τα 28 κράτη μέλη αντιπροσωπεύουν σήμερα συνολική χρηματοδότηση ύψους 46,5 δισ. ευρώ.

Η ΕΤΕπ έχει εγκρίνει 312 δράσεις που υποστηρίχθηκαν από το ΕΤΣΕ, λαμβάνοντας χρηματοδότηση ύψους 36,1 δισ. ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) έχει επίσης εγκρίνει 306 συμφωνίες χρηματοδότησης ΜΜΕ, με συνολική χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ ύψους 10,4 δισ. ευρώ.

Περίπου 454.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αναμένεται να ωφεληθούν από τη βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση ως αποτέλεσμα των εν λόγω συμφωνιών του ΕΤΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο όμιλος της ΕΤΕπ εκτιμούν ότι το ΕΤΣΕ έχει στηρίξει μέχρι σήμερα 300.000 θέσεις εργασίας σε όλη την ΕΕ. Μέχρι το 2020 ο αριθμός αυτός αναμένεται να έχει φτάσει τις 700.000.

Στις 13 Σεπτεμβρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία σχετικά με το ΕΤΣΕ 2.0, δηλαδή την επέκταση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 14:36 - 22 Σεπ 2017
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.