ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αύξηση στα λειτουργικά αποτελέσματα της TOUSA

14:53 - 09 Μαϊ 2006 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Αυξημένα ήταν τα λειτουργικά αποτελέσματα της Technical Olympic USA (TOUSA), αμερικανικής θυγατρικής της Τεχνική Ολυμπιακή, κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου του 2006.
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, ο κύκλος εργασιών από την κατασκευή σπιτιών ανήλθε σε 629,5 εκατ. δολάρια έναντι 533,6 εκατ. του 2005, σημειώνοντας αύξηση 16%, τα δε καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 55 εκατ. δολάρια (ή 0,89 δολάρια ανά μετοχή) έναντι 26,4 εκατ. (ή 0,45 δολάρια ανά μετοχή), σημειώνοντας αύξηση 108%. Για την ίδια χρονική περίοδο, οι παραδόσεις νέων κατοικιών (homes delivered) της εταιρείας, μαζί με τις ελεγχόμενες από αυτήν κοινοπραξίες της, παρουσίασαν αύξηση 38%, από 2.008 σε 2.769. Η μέση τιμή πώλησης των κατοικιών που παραδόθηκαν από την εταιρεία αυξήθηκε κατά 14% και ανήλθε σε 313.000 δολάρια στο πρώτο τρίμηνο του 2006 από 274.000 δολάρια του πρώτου τριμήνου του 2005. Το περιθώριο ακαθάριστου κέρδους της εταιρείας από πωλήσεις κατοικιών αυξήθηκε κατά 340 μονάδες βάσης φτάνοντας το 25,1%, από το 21,7% του 2005, ενώ το περιθώριο καθαρού κέρδους, ως ποσοστό επί των πωλήσεων, βελτιώθηκε κατά 450 μονάδες βάσης φθάνοντας το 9,7% από 5,2% που ήταν τους πρώτους τρεις μήνες του 2005. Το ανεκτέλεστο της εταιρείας (αξία προπωληθέντων και μη κατασκευασθέντων σπιτιών) στο τέλος του α’ τριμήνου του 2006 αυξήθηκε κατά 3% και ανήλθε σε 1,9 δισ. δολάρια από 1,8 δισ. κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2005, εν αντιθέσει με τον αριθμό νέων παραγγελιών που παρουσίασε μικρή μείωση κατά 3%, φθάνοντας τις 2.648 από 2.735 του 2005. Η TOUSA, με βάση τον αριθμό παραγγελιών, 9.900 κατοικίες, την αύξηση κερδών από κοινοπραξίες και πωλήσεις γης, επαναλαμβάνει τις προβλέψεις της για τα κέρδη μετά φόρων για το 2006 σε 285 εκατ. δολάρια (4,52 δολάρια ανά μετοχή) από 218 εκατ. δολάρια, ήτοι αύξηση 30,73%. Η Τεχνική Ολυμπιακή και η θυγατρική της TOUSA, περαιτέρω ανακοίνωσαν: "Μακροπρόθεσμα, πιστεύουμε ότι η TOUSA έχει τη δυνατότητα να έχει καλές αποδόσεις καθώς επιστρέφουμε σε μια περίοδο συγκρατημένης ζήτησης για κατοικίες. Δραστηριοποιούμεθα σε περιοχές με αυξανόμενο πληθυσμό, με τάσεις δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και καινούργιων νοικοκυριών και έχουμε έμπειρη διοίκηση ως και αφοσιωμένους και ικανούς συνεργάτες. Η TOUSA διαθέτει σταθερή κεφαλαιακή βάση και μεγάλη ρευστότητα, αφού αυξήθηκε η βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική της ικανότητα (revolving credit facility) στα 800 εκατ. δολάρια από 600 εκατ. δολάρια και ολοκλήρωσε την έκδοση ενός πενταετούς δανείου (senior notes) ύψους 250 εκατ. δολαρίων".
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.