ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Περί τα 0,35 ευρώ ανά μετοχή τα μερίσματα της Marfin

10:05 - 12 Φεβ 2008 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Οριακά χαμηλότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις θα είναι τελικά το μέρισμα που θα διανείμει η Marfin Popular Bank όσο και η MIG για την χρήση 2007. Στις 14 Φεβρουαρίου θα ανακοινώσει αποτελέσματα χρήσης 2007 η Marfin Popular Bank τα οποία θα ανέλθουν λίγο υψηλότερα των 600 εκατ ευρώ ή αύξησης 51-52% σε σχέση με το 2006.

Το μέρισμα που θα διανείμει η Marfin θα ανέλθει περίπου στα 0,35 ευρώ ανά μετοχή έναντι αρχικής εκτίμησης 0,43 λεπτών ανά μετοχή. Η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται πλέον στο 5,2% μετά μάλιστα και την χθεσινή άνοδο της τιμής της μετοχής. Τα κέρδη της MIG θα ανακοινωθούν τέλη Φεβρουαρίου ή το αργότερο αρχές Μαρτίου. Τα αποτελέσματα της MIG καθυστερούν σε σχέση με της τράπεζας λόγω της ενοποίησης των εξαγοραζόμενων εταιριών πλην ΟΤΕ.

Ίσως να υπάρχει αναφορά σε pro forma βάση για τα συνολικά κέρδη του ομίλου της MIG αν ενοποιούταν και ο ΟΤΕ. Το μέρισμα που θα διανείμει η MIG θα κινηθεί περί τα 35 λεπτά ανά μετοχή ωστόσο δεν είναι σαφές ακόμη αν συμπεριλαμβάνεται και η παράμετρος της διαγραφής του 9,6% των ιδίων μετοχών. Αν δεν περιλαμβάνεται τότε το τελικό μέρισμα θα διαμορφωθεί στα 38,5 λεπτά ανά μετοχή.

Π Λεωτσάκος

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.