ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στα 750 με 800 εκατ. οι λογιστικές υποαξίες των τραπεζών

10:03 - 25 Φεβ 2008 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Λογιστικές υποαξίες που αγγίζουν τα 750 με 800 εκατ ευρώ εμφανίζουν οι ελληνικές τράπεζες λόγω της σημαντικής υποχώρησης του χρηματιστηρίου. Οι διαφορές αυτές προκύπτουν είτε σε σχέση με τις τιμές στο τέλος του 2007 είτε με βάση τα τιμές κτήσης.

Ο τραπεζικός κλάδος έχει απολέσει περίπου 15 δις ευρώ ως αξία κεφαλαιοποίησης από τις αρχές του 2008 ή πτώση 18,5%. Οι τράπεζες συνολικά διαθέτουν σημαντικές επενδυτικές θέσεις σε μετοχές και συμμετοχές ενώ διαθέτουν και ίδιες μετοχές.

Με βάση συγκλίνουσες εκτιμήσεις οι συνολικές λογιστικές υποαξίες που εμφανίζουν οι τράπεζες ανέρχονται περίπου στα 750 με 800  εκατ ευρώ ποσό διόλου ευκαταφρόνητο αν ληφθεί υπόψη ότι π.χ. η Eurobank που ανακοίνωσε σημαντική αύξηση κερδοφορίας εμφάνισε στην χρήση 2007 περί τα 851 εκατ ευρώ κέρδη. Όλες οι τράπεζες μηδεμίας εξαιρουμένης εμφανίζει λογιστικές απώλειες στα χαρτοφυλάκια της. Είναι λογιστικές καθώς καμία τράπεζα δεν θα επιδιώξει να ρευστοποιήσει μετοχές ή συμμετοχές με απώλειες.

Με βάση εκτιμήσεις και πληροφορίες η Εθνική εμφανίζει λογιστικές απώλειες τουλάχιστον 50 εκατ ευρώ , η Alpha bank περίπου 50 εκατ ευρώ η Eurobank περί τα 38 εκατ ευρώ εκ των οποίων τα 18 εκατ ευρώ προέρχονται από τις διαφορές μεταξύ μέσου κόστους κτήσης και τρέχουσας αποτίμησης του χαρτοφυλακίου ιδίων μετοχών. Η ΑΤΕ συνεχίζει να εμφανίζει λογιστικές υπεραξίες ωστόσο στις 31 Δεκεμβρίου η συνολική αποτίμηση των χαρτοφυλακίων της τράπεζας εμφάνιζε λογιστική υπεραξία 230 εκατ ευρώ ενώ την τρέχουσα περίοδο οι υπεραξίες έχουν περιοριστεί στα 130 εκατ ευρώ.

Η MIG λόγω και της υφής της ως εταιρία συμμετοχών εμφανίζει σημαντικές λογιστικές υποαξίες. Συγκεκριμένα περί τα 400εκατ ευρώ είναι περίπου οι λογιστικές υποαξίες από τον ΟΤΕ. Σημειώνεται ότι η επένδυση στον ΟΤΕ ανήλθε στα 2,3 δις ευρώ και η τρέχουσα αξία διαμορφώνεται στο 1,9 δις ευρώ. Παράλληλα η MIG εμφανίζει λογιστική υποαξία και από τις ίδιες μετοχές αφού για να τις αποκτήσει είχε επενδύσει 525 εκατ ευρώ ενώ η τρέχουσα αποτίμηση διαμορφώνεται στα 360 εκατ ευρώ προκύπτει δηλαδή μια λογιστική υποαξία περί τα 160 εκατ ευρώ. Σημειώνεται ότι οι ίδιες μετοχές θα διαγραφούν.

Σημειώνεται ότι οι ίδιες μετοχές της MIG θα διαγραφούν. Λογιστικές υποαξίες εμφανίζει και η Πειραιώς οι οποίες εκτιμώνται μεταξύ 60 και 70 εκατ ευρώ ως διαφορές μεταξύ του εμπορικού και επενδυτικού χαρτοφυλακίου σε σχέση με τις τιμές κλεισίματος στα τέλη του 2007.

Π. Λεωτσάκος

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.